CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  9 NĂM 2022

Thứ hai - 05/09/2022 04:17 71 0
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  9 NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  9 NĂM 2022
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cẩm Vịnh, ngày 05 tháng 9 năm 2022
 
   
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  9 NĂM 2022

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III năm 2022. Chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu; xây dựng đề án sản xuất vụ Đông năm 2022; phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; phòng, chống cháy nổ, thiên tai;
- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm: Tập trung cao xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng mô hình đa giá trị sản xuất công nghệ cao.
- Chỉ đạo thực hiện GPMB kịp thời các dự án trên địa bàn; các vùng quy hoạch đất dân cư trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công , CCHC, Cải cách TTHC; tăng cường công tác quản lý xây dựng, hoàn thành làm GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2022, nâng cấp đổ đá xô bồ đường nội đồng để phục vụ sản xuất; hoàn thành hồ sơ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (thôn Ngụ phúc).
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai-TKCN; chủ động các điều kiện ứng phó với mưa bão lũ (đảm bảo 4 tại chổ);
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 02/9, 92 năm ngày ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; chỉ đạo tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2022-2023.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xử lý các phản ảnh, khiến nghị, tiếp công dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
(Lưu ý phần chữ nghiêng là chương trình công tác của huyện)
 
Thứ ngày Nội dung Công việc Lãnh đạo chủ trì/tham dự Đơn vị chuẩn bị Cơ quan chủ trì Địa điểm
Thứ 5 ngày 01 Nghĩ lễ Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
         
Thứ 6 ngày 02 Nghĩ lễ Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
         
Thứ bảy ngày 03 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã, NTM Các đơn vị thôn, trường học
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, Trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã Các đơn vị thôn, trường
Chủ nhật ngày 04 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu)  Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã, NTM Các đơn vị thôn, trường học
         
Thứ 2 ngày 05 Sáng 7 giờ: Tham dự lễ khai giảng tại các nhà trường Chủ tịch, các PCT UBND Các ban ngành đoàn thể Các nhà trường Trường TH, MN
Sáng: 9 giờ: tham dự lễ trao tặng huy hiệu 75 Tuổi Đảng cho Đảng viên BT Đảng uỷ-CT UBND xã, PCT UBND xã VP Đảng uỷ, ĐUV phụ trách CB, BTCB Đảng uỷ xã Nhà riêng Ông Nguyễn Tiến Thành
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, Trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã Các đơn vị thôn, trường
Thứ 3 ngày 06 Sáng: Tham dự buổi làm việc để làm rõ một số nội dung trong vụ việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lào, thôn Đông Vịnh CT UBND xã CC Địa chính, hộ ông Lào UBND huyện Hội trường gác 3 UBND huyện
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu)  Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã Các đơn vị thôn, trường học
Thứ 4 ngày 07 Sáng: UBND xã tổ chức họp UBND phiên họp thường kỳ tháng 8 CT, các PCT UBND xã VP UBND, các ban ngành chuyên môn UBND xã HT tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (BCĐ VSATTP xã tổ chức kiểm tra các quán hàng kinh doanh thực phẩm, hàng tết trung thu trên địa bàn xã). Lãnh đạo UBND Thành viên BCĐ ATVSTP xã UBND xã, (BCĐ liên ngành) Các cơ sở
Thứ 5 ngày 08 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu)  Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã, Các đơn vị thôn, trường học
Tiếp công dân CT. UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Tham gia họp hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án hoàn thiện hạ tầng kỷ thuật cụm CN Bắc CX PCT UBND CC Địa chính, Tài chính, thôn, các hộ dân ảnh hưởng HĐBT
GPMB huyện
HT UBND xã Cẩm Vịnh
Chiều: Tổ chức làm việc liên quan đến nội dung đơn đề nghị giúp đỡ của bà Hoàng Thị Huệ, thôn Đông Hạ PCT UBND xã VHCS, Tư pháp, PN, CA UBND xã Hội trường UBND xã
Thứ 6 ngày 09 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, trường học; chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè thu)  Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn, trường học UBND xã, Các đơn vị thôn, trường học
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra chỉ đạo các đơn vị thôn chuẩn bị tổ chức tết trung thu) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 10 Sáng: Tổ chức Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (CĐ xã) các thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (CĐ xã) các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ CN ngày 11 Sáng: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban Các ban ngành (CĐ, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 12 Sáng:  UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần CT, Các  PCT UBND Vp UBND, Các Ban ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn

Thứ 3 ngày 13
Sáng: Tham gia tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, hồ sơ an toàn thực phẩm và bổ cứu các nhiệm vụ về nông nghiệp nông thôn Lãnh đạo UBND Phòng NN UBND huyện HT Liên cơ UBND huyện
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 14 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 15 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Tiếp công dân định kỳ CT UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 16 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 17 Sáng: Tổ chức Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Các thôn
Thứ CN ngày 18 Sáng: Tổ chức Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Các thôn
         
Thứ 2 ngày 19 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND,  Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Tham dự Đại hội hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện nhiệm kỳ 2022-2027 Lãnh đạo UBND Hội BT TMC Hội BT TMC Hội trường Liên cơ
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 20 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp công dân định kỳ. BT Đảng ủy- CT UBND xã, VP Đảng ủy, VP HĐND Đảng uỷ, HĐND - Phòng Tiếp công dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 21 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 22 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 23 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 24 Sáng: Lao động NTM Lãnh đạo UBND xã TT NTM, Công đoàn, thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chủ nhật ngày 25 Chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UBND Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 26 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND, Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 27 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 28 Sáng: Họp BCH Đảng uỷ phiên họp thường kỳ tháng 9 CT, các PCT UBND xã VP Đảng uỷ, BCH Đảng uỷ xã Hội trường Tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 29 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 30 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Tham gia họp BCH Đảng bộ huyện nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 CT UBND xã (HUV) VP HU Huyện uỷ Phòng họp gác 3 HU
 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Công an xã;
- Các ban ngành cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Đơn vị thôn;
- Lưu VP

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

 Từ khóa: LỊCH CÔNG TÁC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay449
  • Tháng hiện tại28,247
  • Tổng lượt truy cập288,813
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây