CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10 NĂM 2022

Thứ hai - 03/10/2022 04:24 414 0
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10 NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10 NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cẩm Vịnh, ngày 03 tháng 10 năm 2022
 
   
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10 NĂM 2022

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý IV năm 2022; xây dựng và triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2022; phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; phòng, chống cháy nổ, thiên tai;
- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm: Tập trung cao xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng mô hình đa giá trị sản xuất công nghệ cao.
- Chỉ đạo thực hiện GPMB kịp thời các dự án trên địa bàn; các vùng quy hoạch đất dân cư trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, CCHC, Cải cách TTHC; tăng cường công tác quản lý xây dựng; hoàn thành hồ sơ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (thôn Ngụ phúc).
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ kỹ niệm trong tháng 10 (14/10, 20/10, ...).
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xử lý các phản ảnh, khiến nghị, tiếp công dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
(Lưu ý phần chữ nghiêng là chương trình công tác của huyện)
 
Thứ ngày Nội dung Công việc Lãnh đạo chủ trì/tham dự Đơn vị chuẩn bị Cơ quan chủ trì Địa điểm
Thứ bảy ngày 01 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Triển khai phát động phòng trào làm kệ đựng giỏ phân loại rác 7/7 đơn vị thôn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể UBND xã, NTM Các đơn vị thôn,
Chiều: Tiếp đoàn tham quan học hỏi về NTM (Tại thôn Thông minh thôn Tam Đồng) đoàn của xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh Lãnh đạo UBND TT NTM, thôn Tam Đồng UBND xã Thôn Tam Đồng
Chủ nhật ngày 02 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Triển khai phát động phòng trào làm kệ đựng giỏ phân loại rác 7/7 đơn vị thôn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể UBND xã, NTM Các đơn vị thôn,
Chiều: Lao động NTM (cắt tỉa cành cây, hang rào xanh, dọc đường trục xã) Lãnh đạo UBND Các ban ngành đoàn thể UBND xã, CĐoàn Tuyến đường TT UBND xã
Thứ 2 ngày 03 Sáng 7 giờ: Tổ chức Chào cờ giao ban đầu tháng Chủ tịch, các PCT UBND VP UBND, Cán bộ xã UBND xã HT UBND xã
Sáng: 8 giờ: Tham gia họp Chi bộ định kỳ tháng 10 CT UBND xã CB Tam Đồng CB Tam Đồng NHà VH Tam Đồng
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM: 7/7 thôn các hộ dân làm kệ đựng giỏ phân loại rác) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 04 Sáng: Tham dự họp HĐND xã phiên họp chuyên đề, kỳ họp thứ 5 khóa XX CT UBND, các PCT UBND xã TT HĐND xã, các ban HĐND xã HT UBND xã
Chiều: Tham dự Hội nghị trực tuyến chuẩn bị công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06  Lãnh đạo UBND (Tổ trưởng tổ ĐA 06) Trưởng CA xã, CB nhập dữ liệu (Tổ Đề án 06) UBND huyện (Tổ Đề án 06 huyện) Phòng họp trực tuyến xã
Thứ 4 ngày 05 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM: 7/7 thôn các hộ dân làm kệ đựng giỏ phân loại rác, xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Tham gia họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên CT UBND xã (HUV) VP Huyện ủy Huyện ủy P.H gác 3 HU
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 06 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Sáng: Tham gia họp trực tuyến quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW CT UBND
(HUV)
VP huyện uỷ Huyện uỷ HT tầng 3 CQ UBND huyện
Tiếp công dân CT. UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Tham dự Hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” giai đoạn 2019 - 2021 Lãnh đạo UBND UBMTTQ huyện UBMTTQ huyện Hội trường Liên cơ
Chiều: Hội LHPN tổ chức Cắm biển chi hội 5 không 3 sạch tại chi hội PN Yên Khánh Lãnh đạo
UBND xã
Hội LHPN, Chi hội PN Yên Khánh Hội LHPN, Chi hội PN Yên Khánh Thôn Yên Khánh
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 07 Sáng: Tham dự hội nghị bầu trưởng thôn Ngụ Phúc nhiệm kỳ 2022-2025 Lãnh đạo UBND Thôn Ngụ Phúc Thôn Ngụ Phúc NVH thôn Ngụ Phúc
Sáng: Tham dự hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Đề án 06 CT UBND xã Tổ trưởng tổ ĐA 06 xã, TCA (GM) UBND huyện Phòng họp tầng 3 huyện
Chiều: Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Thực trạng hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng” CT UBND, các PCT UBND Cán bộ GT, TT NTM, Kế toán Đoàn Giám sát, UBND xã HT UBND xã, các thôn
Thứ 7 ngày 08 Sáng: Tổ chức Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (CĐ xã) các thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (CĐ xã) các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ CN ngày 09 Sáng: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban Các ban ngành (CĐ xã), thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 10 Sáng:  UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần CT, Các  PCT UBND Vp UBND, Các Ban ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Sáng: Họp BCĐ điều ra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 thông qua kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Lãnh đạo UBND VH (TBXH), Thành viên BCĐ UBND (BCĐ) HT UBND xã
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp công dân định kỳ. BT Đảng ủy- CT UBND xã, VP Đảng ủy, VP HĐND Đảng uỷ, HĐND - Phòng Tiếp công dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn

Thứ 3 ngày 11
Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Hội LHPN tổ chức ra mắt CLB phụ nữ hội nhập môi trường Quốc tế tuyên truyền tiêu chí môi trường Lãnh đạo UBND Hội LHPN xã, Chi hội PN Tam Đồng Hội LHPN xã, Chi hội PN Tam Đồng NVH thôn Tam Đồng
Thứ 4 ngày 12 Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Tổ chức gặp mặt nhân ngày Doanh nhân (13/10/2022) Lãnh đạo UBND Các ban ngành UBND xã HT Tầng 2
Thứ 5 ngày 13 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Tiếp công dân định kỳ CT UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Tổ chức gặp mặt nhân ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/2022) Lãnh đạo UBND Hội ND Hội Nông dân HT tầng 2
Thứ 6 ngày 14 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Hội LHPN xã Phối hợp Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức tuyên truyền về bạo lực gia đình, an ninh mạng Lãnh đạo UBND Hội LHPN xã, CA xã, CHPN Đông Hạ Hội LHPN xã, CA huyện NVH Đông Hạ
Thứ 7 ngày 15 Sáng: Tổ chức Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở, Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Các thôn
Thứ CN ngày 16 Sáng: Tổ chức Lao động NTM Lãnh đạo UBND Các ban ngành (Công đoàn xã) các đơn vị thôn UBND xã Các thôn
         
Thứ 2 ngày 17 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND,  Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Sáng: Họp BCĐ điều ra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 thông qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trình huyện phê duyệt Lãnh đạo UBND VH (TBXH), Thành viên BCĐ UBND (BCĐ) HT UBND xã
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 18 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự năm 2023 Lãnh đạo UBND BCH QS xã BCH QS huyện phối hợp với BCH QS xã HT UBND xã
Chiều: Hội LHPN tổ chức mít tinh gặp mặt nhân ngày thành lập hội phụ nữ 20/10/2022 Lãnh đạo UBND Hội LHPN xã Hội LHPN xã Hội trường UBND xã
Thứ 4 ngày 19 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 20 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã  tiếp công dân định kỳ. BT Đảng ủy- CT UBND xã, VP Đảng ủy, VP HĐND, Tư pháp Đảng uỷ, HĐND, UBND - Phòng Tiếp công dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 21 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường xây dựng NTM:  xây dựng tuyến tua, điểm nhấn điển hình về tiêu chí MT, xây dựng vườn mẫu, cụm vườn liền kề, vườn xanh sạch đẹp) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể, thôn UBND xã, Tổ Công tác Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 22 Sáng: Lao động NTM Lãnh đạo UBND xã TT NTM, Công đoàn, thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chủ nhật ngày 23 Chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UBND Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 24 Sáng 7 giờ: UBND xã tổ chức giao ban đầu tuần Chủ tịch, các PCT UBND Vp UBND, Ban ngành UBND xã HT tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 3 ngày 25 Sáng: Họp BCĐ điều ra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 thông qua Danh sách rà soát hộ có mức sống trung bình năm 2022 Lãnh đạo UBND VH (TBXH), Thành viên BCĐ UBND (BCĐ) HT UBND xã
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 4 ngày 26 Sáng: Họp BTV Đảng uỷ đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 CT, các PCT UBND xã VP Đảng uỷ, BTV Đảng ủy BTV Đảng ủy xã Hội trường Tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 5 ngày 27 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 6 ngày 28 Sáng: Đảng ủy tổ chức Họp BCH Đảng ủy phiên họp thường kỳ tháng 10 CT, các PCT UBND xã VP Đảng uỷ, BCH Đảng uỷ xã Hội trường Tầng 2
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 7 ngày 29 Sáng: Lao động NTM Lãnh đạo UBND xã TT NTM, Công đoàn, thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
CN
ngày 30
Chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UBND Các ban ngành, thôn UBND xã Các đơn vị thôn
         
Thứ 2 ngày 31 Sáng: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chiều: Chỉ đạo cơ sở (Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn) Lãnh đạo UBND Các ban ngành, đoàn thể thôn UBND xã Các đơn vị thôn
 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Công an xã;
- Các ban ngành cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Đơn vị thôn;
- Lưu VP

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

 Từ khóa: LỊCH CÔNG TÁC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay503
  • Tháng hiện tại28,301
  • Tổng lượt truy cập288,867
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây