CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM VỊNH

Thứ sáu - 07/01/2022 13:42 73 0
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01 NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM VỊNH
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Vịnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022
 
   
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01 NĂM 2022

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 92 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.
            - Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10 của Chính phủ, thực hiện mục tiêu phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
          - Triển khai kịp thời chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết HĐND xã kỳ họp thường lệ cuối năm 2021về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo Quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
          - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tế Nhâm Dần năm 2022, Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước trong và sau tết Nhâm Dân 2022, Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật bảo vệ tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
- Tập trung sản xuất vụ Xuân năm 2022. (phát động ra quân thả bả diệt chuột đồng loạt, chỉ đạo HTX dịch vụ điều hành nước tưới đảm bảo bà con gieo, chỉ đạo gieo đảm bảo cơ cấu và lịch thời vụ, phấn đấu hoàn thành 100% diện tích); quan tâm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu phi; phòng chống rét hại cho cây trồng vật nuôi.
- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình và giải ngân nguồn NTM, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
- Tập trung hoàn thiện quy hoach, có giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm.
          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và quan tâm công tác cải cách hành chính. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vụ việc; xử lý, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị công dân; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
          II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
(Lưu ý phần chữ nghiêng là chương trình công tác của huyện)
 
Thứ ngày Nội dung Công việc Lãnh đạo chủ trì/tham dự Đơn vị chuẩn bị Cơ quan chủ trì Địa điểm
Thứ 7 ngày 01 Ngày tết Dương lịch        
         
Chủ nhật ngày 02          
         
Thứ 2 ngày 03 Nghỉ bù ngày tết Dương lịch        
Họp chi bộ thường kỳ   Các Chi bộ Các chi bộ Hội quán các thôn
Thứ 3 ngày 04 Sáng: Lễ chào cờ, giao ban đầu tháng PCT UBND xã UBND xã Đảng ủy, UBND xã Hội trường UBND xã
Sáng: Hội đồng nghĩa vụ QS huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021; hiệp đồng giao nhận quân năm 2022 Chủ tịch UBND xã Chủ tịch UBND xã, Công chức CHT QS (GM879) BCH QS huyện Hội trường BCH QS huyện
Sáng: BTC trường Đại học xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo tham vấn quản lý nước thải sinh hoạt cho NTM Công nghệ xử lý hiệu quả và mô hinh quản lý bền vững. Chủ tịch UBND xã Chủ tịch UBND xã, TT NTM (GM) Trường ĐH XD Hà Nội HT số 2 TT ứng dụng Tiến bộ KHCN Hà Tĩnh
Chiều: UBMT huyện tổ chức tổng kết công tác MT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 CT UBMTTQ xã CT UBMTTQ xã UBMTTQ huyện Hội trường Liên cơ
Chiều: Dự lễ Khánh thành và bàn giao hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cụm dân cư: chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, địa điểm thôn Đông Hạ Chủ tịch, PCT UBND xã Trường ĐH XD Hà Nội, Địa phương Trường ĐH XD Hà Nội HT Thôn Đông Hạ
Thứ 4 ngày 05 Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Sáng: Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Chủ tịch UBND xã Bí thư, Phó Bí thư Đảng xã (GM 215) Huyện ủy Hội trường liên cơ huyện
Chiều: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 5 ngày 06 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Sáng: Tổ Công tác phối hợp CCT tổ chức thu thuế Môn bài năm 2022 Tài chính, CB Ủy nhiệm thu, CB CCT Tài chính, CB Ủy nhiệm thu, CB CCT UBND xã phối hợp CCT Các cơ sở kinh doanh, buôn bán
Chiều: Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các BCĐ huyện: Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, BCĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, BCĐ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đ/c BT, CT UBND xã (GM) Huyện ủy HT gác 3 HU
Chiều: Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển giao ứng dụng KHKT về phát triển nông nghiệp năm2021 CB phụ trách NN, khuyến nông, CB thú y CB phụ trách NN, khuyến nông, CB thú y (GM 01) TT ứng dụng KHKT Phòng họp tầng 3 TT ứng dụng KHKT
Thứ 6 ngày 07 Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Sáng: Họp trực tuyến  bổ cứu công tác PC dịch Covid-19 Chủ tịch UBND xã Chủ tịch UBND xã, Trưởng trạm y tế (GM) UB huyện Phòng họp trực tuyến xã
Chiều: Huyện tổ chức kiểm tra, họp giải quyết đơn ông Lê Văn Thanh xã Cẩm Vịnh về đất đai Lãnh đạo UBND xã Phòng TNMT UBND huyện HT tầng 2 UB xã Cẩm Vịnh
Thứ 7 ngày 08 Ra quân làm vệ sinh môi trường Lãnh đạo UBND Các đoàn thể, các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Chủ nhật ngày 09 Sáng: Chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UBND Các ban ngành UBND xã Các thôn
Nghĩ        
Thứ 2 ngày 10 Sáng: UBND xã giao ban đầu tuần Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã BT, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐND Tư pháp Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 3 ngày 11 Sáng: Hội CCB huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Chủ tịch hội CCB xã Chủ tịch Hội CCB xã Hội CCB huyện Hội trường Liên cơ
Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Chiều: Ngân hàng chính sách huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Chủ tịch UB xã Chủ tịch UB xã (Trưởng ban) BĐD ngân hàng chính sách huyện Hội trường Liên cơ
  Chiều: Tổ chức Họp lấy ý kiến dân cư nguồn gốc sử dụng đất tại thôn Yên Khánh PCT UBND xã Thôn, Cán bộ ĐC-XD UBND xã Thôn Yên Khánh
Thứ 4 ngày 12 Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Chiều: Huyện tổ chức tổng kết ngành VHTT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Lãnh đạo UBND xã Công chức VHXH (GM) UBND huyện Hội trường gác 3 UB huyện
Chiều: BCH QS huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện BT, Chủ tịch UBND xã CHT QS, Trưởng CA (GM) BCĐ (UBND huyện) Hội trường Liên cơ
Chiều: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 5 ngày 13 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Sáng: Hội đồng nhân dân tổ chức họp TT HĐND triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp cuối năm 2021 và baó cáo kết quả kỳ họp Chủ tịch, PCT UBND xã VP, Các Ban liên quan TT HĐND Hội trường tầng 2
Chiều: Phối hợp với CCT TP Hà Tĩnh- CX tiến hành thu thuế xây dựng nhà ở Tư nhân Phó Chủ tịch UBND xã Tài chính, Địa chính, Công an, CCT UBND xã phối hợp CCT Hội trường tầng 2
Chiều: Hội Bảo trợ huyện Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác  năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 CT Hội BT xã CT hội BT xã HBT huyện Hội trường TT Chính trị
Thứ 6 ngày 14 Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Chiều: Họp tổ thẩm định rà soát các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị ảnh hưởng dịch covid-19 theo QĐ 51 của tỉnh. Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành đoàn thể (TV Tổ) UBND xã Hội trường tầng 2
Thứ 7 ngày 15 Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Đoàn TN ra quân làm vệ sinh, chỉnh trang trồng hoa tại khu vui chơi giải trí điểm trung tâm UBND xã Đoàn TN Đoàn Viên Đoàn TN Khu vui chơi giải trí, trung tâm xã
Chủ nhật ngày 16          
         
Thứ 2 ngày 17 Sáng: UBND xã giao ban đầu tuần Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 3 ngày 18 Sáng: huyện tổ chức khai mạc tập huấn QS năm 2022 BT Chủ tịch UBND xã CHT QS (KH) UB huyện Hội trường Liên cơ
Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Chiều: Tổ chức họp hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ Ông Lương và bà Lan thôn Đông Hạ Chủ tịch UBND xã Ban hòa giải (Địa chính, Tư pháp, các ban ngành, đoàn thể) UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa TT HĐND huyện và TT HĐND xã TT HĐND xã TT HĐND xã (GM) TT HĐND huyện PH gác 3 huyện
Thứ 4 ngày 19 Sáng: Tham gia Tấp huấn QS đầu năm Chủ tịch UBND xã Chính trị viên, CHT QS BCH QS huyện Hội trường Liên cơ
Sáng: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Chiều: Họp hội đồng tư vấn đất thông qua danh sách xin cấp đất ở không qua đấu giá Chủ tịch, PCT UBND  UBND xã Hội đồng tư vấn (Địa chính-XD) UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Huyện tổ chức hội nghị tổng kết ngành Thống kê năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Lãnh đạo UB xã VPTK (GM) UB huyện PH gác 3 huyện
Thứ 5 ngày 20 Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã BT, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐND Tư pháp Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phòng tiếp dân
Sáng: Huyện tổ chức tổng kết công tác BHYT, BHXH năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Lãnh đạo UB xã VH(CS), Hội PN (GM) UBND huyện Hội trường liên cơ huyện
Chiều: Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng triển khai nhiệm vụ trước trong sau tết, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chủ tịch UBND xã Chủ tịch UBND xã (HUV) Huyện ủy Hội trường liên cơ huyện
Thứ 6 ngày 21 Sáng: Huyện tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ Lãnh đạo UB xã, CT Hội CTĐ, Đại biểu (GM) Hội CTĐ huyện Hội trường liên cơ huyện
Sáng: Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2022 Phó Chủ tịch UBND xã Các ngành liên quan UBND xã Các thôn
Chiều: Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết ngành KT-HT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Lãnh dạo UBND xã ĐC-XD-GT (GM) UB huyện PH Gác 3 huyện
Chiều:  Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng Chủ tịch UBND xã VHXH (Chính sách) UBND xã Phòng họp tầng 1
Thứ 7 ngày 22 Sáng: Ra quân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, cơ quan, hội quán thôn Lãnh đạo UBND Các Ban ngành đoàn thể, các thôn UBND xã UB xã, Các đơn vị, thôn
Đoàn TN ra quân làm vệ sinh môi trường thu gom rác dọc các tuyến đường trên địa bàn toàn xã, đường QL Đoàn TN Đoàn Viên Đoàn TN Dọc các tuyến đường
Chủ nhật ngày 23 Sáng: Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2022 Phó Chủ tịch UBND xã Các ngành liên quan UBND xã Các thôn
Đoàn TN ra quân làm vệ sinh môi trường thu gom rác dọc các tuyến đường trên địa bàn toàn xã, đường QL Đoàn TN Đoàn Viên Đoàn TN Dọc các tuyến đường
Thứ 2 ngày 24 Sáng: UBND xã họp mở rộng triển khai nhiệm vụ trước trong sau tết, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, các đơn vị UBND xã Hội trường tầng 2 UBND xã
Chiều: Tổ chức gặp mặt tặng quà các đồng chí cán bộ qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và dịp tết Nguyên Đán Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban ngành Đảng ủy, UBND xã Các thôn
Thứ 3 ngày 25 Sáng: Tổ chức tặng quà các gia đình chính sách Lãnh đạo UB Các ban ngành UBND xã Các thôn
Sáng: Tổ chức tặng quà cho các đồng chí Đảng viên đau ốm nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và dịp tết Nguyên Đán Lãnh đạo UB Các đồng chí ĐUV Đảng ủy Các thôn
Chiều: Tổ chức tặng quà các gia đình chính sách Lãnh đạo UB Các ban ngành UBND xã Các thôn
Thứ 4 ngày 26 Sáng: Họp BTV Đảng ủy xã Lãnh đạo UB VP Đảng ủy Đảng ủy xã Hội trường tầng 2 UBND xã
Chiều: Họp BCH Đảng  ủy xã phiên thường kỳ, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trước trong và sau tết Nguyên Đán 2022 Lãnh đạo UB VP Đảng ủy, Các đồng chí ĐUV Đảng ủy xã Hội trường tầng 2 UBND xã
Thứ 5 ngày 27 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Thứ 6 ngày 28 Sáng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Các ban ngành UBND xã Các thôn
Chiều: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Các ban ngành UBND xã Các thôn
Thứ 7 ngày 29 Kiểm tra chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UB Các ban ngành UBND xã Các thôn
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN
Từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (27/12 đến 06/01 Âm lịch)
Chủ nhật ngày 30 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN
Từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (27/12 đến 06/01 Âm lịch)

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Công an xã;
- Các ban ngành cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Đơn vị thôn;
- Lưu VP

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
             


 

Tác giả bài viết: Quản trị Cẩm Vịnh

Nguồn tin: VĂN PHÒNG HĐND, UBND XÃ CẨM VỊNH:

 Từ khóa: LỊCH LÀM VIỆC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay95
  • Tháng hiện tại1,077
  • Tổng lượt truy cập157,024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây