BÁO CÁO CHÍNH TRỊ (Của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Thứ tư - 25/03/2020 09:06 239 1
 
      ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG ỦY XÃ CẨM VỊNH
*
Số 01 - BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Vịnh, ngày 18 tháng 3 năm 2020
 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
(Của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025)


Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2015 2020

Đảng bộ, Nhân dân xã Cẩm Vịnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Tuy vậy, những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ.
Song được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, huyện, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Vịnh đã kế thừa, phát huy truyền thống quê hương, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Cẩm Vịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có thương mại, dịch vụ phát triển”.

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG, AN NINH TRẬT TỰ
1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, thương mại - dịch vụ có bước phát triển
Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt, bằng nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tranh thủ các chương trình dự án, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn lực để tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi…đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất ước đạt 185,264 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015 là 124,63 tỷ đồng/năm). Trong đó Nông nghiệp chiếm 27,18%, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng chiếm 32,85%, TMDV và phụ trợ chiếm 39,97%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,8 triệu đồng/người, tăng 77% so với đầu nhiệm kỳ (đầu nhiệm kỳ là 22,4 triệu đồng/người/năm).
1.1. Khai thác các tiềm năng, lợi thế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện liên doanh liên kết, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững
Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới là nhiêm vụ trọng tâm lâu dài, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân nên đã đạt được kết quả khác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu gắn với triển khai Đề án tái cơ cấu  ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, đảm bảo phát triển bền vững, từng bước xây dựng chui giá trị, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất, chăn nuôi. Đặc biệt liên kết với một số Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm như liên kết sản xuất cây Dược liệu với Công ty Dược Hà Tĩnh; liên kết sản xuất lúa hữu cơ với tập đoàn Quế Lâm; mô hình khoai tây… Giá trị sản xuất hàng năm trên một đơn vị diện tích tăng từ 1,5 đến 2 lần so với trồng lúa.
Tập trung triển khai quyết liệt thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu các loại cây trồng nhất là ứng dụng một số giống lúa, rau củ quả mới có năng suất chất lượng cao; triển khai phá bờ thửa nhỏ, xây dựng các vùng lúa sản xuất tập trung, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất được nhân dân quan tâm đầu tư, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; thành lập các tổ hp tác, HTX, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế[1].  
Thực hiện nhiều giải pháp phát triển chăn nuôi, chú trọng khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, đảm bảo môi trường; thường xuyên quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm công tác kiểm soát giết mổ; đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi lợn, trâu, bò, gà, vịt đưa lại thu nhập cao[2].
1.2. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Thương mại dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ
Với lợi thế là địa phương giáp ranh với trung tâm Tỉnh lỵ, có trường Đại học Hà Tĩnh, cụm Công nghiệp - TTCN Bắc Cẩm Xuyên đóng trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xác định đây lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế về dịch vụ, thương mại từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút 6 dự án về đầu tư trên địa bàn, giải quyết việc làm cho con em địa phương; số Doanh nghiệp ngày càng tăng hàng năm đóng góp vào nguồn ngân sách cho các cấp, ngoài ra các doanh nghiệp còn tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn; cụm Công nghiệp - TTCN Bắc Cẩm Xuyên tại Cẩm Vịnh là một trong những điển hình của Tỉnh về tỷ lệ thu hút đầu tư, lấp đầy của các Doanh nghiệp, đến nay đạt trên 70% tổng diện tích quy hoạch, điển hình cho các Doanh nghiệp đó là: Công ty Trần Châu, công ty Dược, công ty Sao Mai[3]...
Khuyến khích phát triển dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, tạo điều kiện con em xuất khẩu lao động góp phần đưa kinh tế xã nhà ngày càng phát triển, đến nay trên địa bàn toàn xã có 351 người đang lao động ở các nước Nhật Bản, Hàn quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan,…
Các hoạt động Kinh doanh, Dịch vụ buôn bán trên địa bàn phát triển, các hộ sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xe vận tải, nhôm kính, hàn xì, đồ mộc và nghề phụ khác được tăng hơn so với cùng kỳ. Đến nay, toàn xã có trên 335 hộ sản xuất, kinh doanh buôn bán, tăng 135 hộ bằng 167.5% so với cùng kỳ, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế.

1.3. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được quan tâm, tăng cường quản lý chặt chẽ
Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện Luật Đất đai theo thẩm quyền từng bước nâng cao vai trò quản lý nhà nước, quan tâm chỉ đạo Hội đồng tư vấn đất đai tổ chức xây dựng hồ sơ xét duyệt cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ có nguồn gốc trước 18/12/1980 đến nay cơ bản đã hoàn thành, tập trung rà soát bổ sung xây dựng hồ sơ cho các hộ cấp đất ở, đất nông nghiệp lần đầu[4].
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân[5].
Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền về trách nhiệm của cộng đồng trong trách nhiệm bảo vệ môi trường nhất là mô hình “5 không 3 sạch”, phân loại rác tại hộ gia đình, xây dựng hố phân loại rác, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của HTX môi trường, thường xuyên duy trì tốt công tác ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác trên địa bàn toàn xã, đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn[6].
  Công tác Quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm, xây dựng đề án và điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tập trung quy hoạch đất dân cư phục vụ đấu giá tăng nguồn thu ngân sách, quy hoạch sử dụng đất tại các nhà văn hóa thôn, các cơ quan đơn vị trường học, trạm y tế..., thực hiện tốt công tác quy hoạch, hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch, tổ chức giải tỏa hành lang mốc lộ giới hệ thống giao thông, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tăng cường nên hạn chế vi phạm.
1.4. Hoạt động ngân sách, tín dụng có bước phát triển, đảm bảo nguồn vốn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Công tác quản lý nhà nước về tài chính, tín dụng được thực hiện theo đúng quy định của Luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch; thu, chi các khoản đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật nên cơ bản hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2019 đạt trên 11.5 tỷ đồng, tăng 143.7% so với Nghị quyết đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách cơ bản đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên và các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phối hợp quỹ tín dụng ND Cẩm Thành mở rộng điểm giao dịch tại xã Cẩm Vịnh và các ngân hàng tranh thủ các nguồn vốn tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay số vốn vay các ngân hàng là gần 40 tỷ đồng, hầu hết các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, không để tình trạng nợ quá hạn.
2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá toàn diện, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, hàng năm Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mu; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển các thôn, tổ công tác; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm nhận các tiêu chí, bám sát các đơn vị thôn tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện với cách làm chủ động, sáng tạo đã huy động và khơi dậy được sức dân đưa xã nhà đạt chuẩn NTM vào năm 2016 theo Nghị quyết đại hội Đảng đề ra, đồng thời quyết liệt hàng năm để tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí. Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã trở thành nhu cầu, mong muốn của cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc chủ động, tự giác tích cực thực hiện việc phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu được tập trung đến nay đã có 4/7 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn (khu dân cư thôn Ngụ Quế, Tam Đồng, Yên Khánh, Đông Hạ), chiếm 57% số thôn đạt chuẩn KDC kiểu mẫu.
Quy chế dân chủ được phát huy hiệu quả, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”, tất cả các chương trình, kế hoạch đều được công khai dân chủ để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nhân dân giám sát và thực hiện. Từ đó đã phát huy tính tự giác trong nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, hiến tài sản để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; ngoài ra việc huy động nguồn lực từ con em xa quê hương để đầu tư xây dựng các công trình được thực hiện hiệu quả, đến nay kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; văn hóa nông thôn ngày càng được phát huy cao, những giá trị truyền thống, môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể... xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019[7].
3. Văn hoá - Xã hội có bước phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy, phát huy
Hoạt động thông tin tuyên truyền luôn được quan tâm, mọi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được tuyền truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao ngày càng được phát triển góp phần cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tổ chức các hội thi, hội diễn các hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; thành lập CLB Dân ca ví dặm Cẩm Vịnh năm 2019; việc thực hiện Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 31 của UBND tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội đi vào nề nếp. Triển khai tích cực và sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô th văn minh”. Thường xuyên quan tâm công tác quản lý, bảo tồn, nâng cấp và phát huy giá trị các công trình văn hóa vật thể, các Di tích Lịch sử trên địa bàn, các trung tâm văn hóa các thôn; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước[8].
Tập trung nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất các trường học theo hướng chuẩn hóa. Đội ngũ giáo viên của 2 bậc học đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng nhiệm vụ dạy và học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà ngày càng được nâng cao; Trường Tiểu học, trường Mầm Non tiếp tục giữ vững chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng năm sau cao hơn năm trước; đồng thời việc phân luồng, định hướng nghề cho học sinh được thực hiện khá hiệu quả.
 Trung tâm học tập cộng đồng đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các tầng lớp cán bộ nhân dân thông qua các lớp học chuyên đề và các buổi tập huấn ở xã và thôn. Công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được đẩy mạnh, kể cả ở các dòng họ. nhà trường, các khu dân cư, hàng năm tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em có thành tích xuất sắc trong học tập, các em đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng.
Trạm y tế đạt 10 chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, được xây dựng hiện đại; đội ngũ Y, Bác sỹ được đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng khám, chữa bệnh tuyến xã ngày càng được nâng lên, chế độ khám chữa bệnh có thẻ BHYT được tập trung về tuyến xã[9].
Công tác triển khai thực hiện chính sách luôn được quan tâm chu đáo; việc quản lý, cấp phát chế độ trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để xảy ra sai sót; tổ chức tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; điều tra cập nhật thông tin cung cầu lao động hàng năm[10]. Đảm bảo an sinh xã hội.
4. Công tác Quân sự địa phương, An ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội
Hàng năm BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự, tập trung xây dựng đơn vị ATLC-SSCĐ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Theo dõi, quản lý chặt chẽ Lực lượng DBĐV. Hoàn thành kế hoạch giáo dục kiến thức Quốc phòng cho các đối tượng. Tổ chức tốt công tác huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi thanh niên nhập ngũ. Tổ chức việc đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương và luôn quan tâm công tác chính sách hậu phương quân đội.
Thường xuyên quan tâm việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, được nhân dân hưởng ứng tích cực, tăng cường tổ chức tuần tra, canh gác, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn; trong 5 năm qua đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 53 vụ việc.
Làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, giải quyết tốt các mâu thuẫn từ thôn, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội.
Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại được quan tâm, đã tập trung giải quyết ngay từ cơ sở nên hạn chế đơn thư vượt cấp.
II. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống
Thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho Cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân[11]. Gắn việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với việc xây dựng Đề án, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết[12]. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết gắn với sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, khẳng định những kết quả đạt được, đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, từ đó rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thời gian tới để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.
 Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng kiến thức mới, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn tạo sự chuyển biến về nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Chủ  động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để có định hướng đúng, kịp thời theo hướng tích cực, góp phần ngăn chặn, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”,  “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch[13].  Nhìn chung tình hình tư tưởng Cán bộ, Đảng viên và nhân dân ổn định, luôn giữ vững bản lĩnh Chính trị, tác phong sinh hoạt và gương mẫu về đạo đức lối sống, tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền và sự phát triển của quê hương, đất nước.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên
 Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đoàn kết thống nhất trong  Đảng. Duy trì nghiêm túc quy định sinh hoạt định kỳ, Chào cờ, giao ban đầu tháng, đầu tuần, chú trọng đổi mới nội dung với phương thức lãnh đạo. Các Nghị quyết của BCH Đảng bộ được cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả.
Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn được sắp xếp, kiện toàn theo quy định. Thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Kết luận 05, 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các chi bộ thôn rà soát đội ngũ cán bộ; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương[14].  Sau sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, nề nếp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị đã cơ bản được xác định rõ hơn; sự phối kết hợp, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm được tăng cường.
Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá cán bộ hàng năm gắn với việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm. Đến nay 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu[15].  Công tác quản lý, bổ sung hồ sơ Đảng viên hàng năm đảm bảo kịp thời.
Theo dõi, quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ngày càng chặt chẽ. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm…. cho 128 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện tốt các quy định của Trung ương về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đảng viên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm 100% TCCS Đảng và 90 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém. Việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị (nay là Quy định 213 QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ chính trị) được chấp hành nghiêm túc. Công tác phát triển Đảng viên được quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp được 25 Đảng viên mới, đạt 73.35% so với cùng kỳ và bằng 31.25% so với kế hoạch.
3. Công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng được tăng cường
Đảng uỷ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đặc biệt là Quy định  số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành điều lệ Đảng; Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng. Kịp thời xây dựng ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể hàng năm, từng quý theo quy định. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra triển khai  thực hiện. Việc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng trên một số lĩnh vực nhạy cảm, thường xảy ra sai phạm như: lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài chính ngân sách, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, xây dựng NTM, kiểm tra, giám sát vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể, đã chỉ ra được những sai sót và chỉ đạo uốn nắn kịp thời. Chủ động giải quyết các đơn thư, khiếu nại của đảng viên đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự theo quy định. Việc thực hiện các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn, đảm bảo quy trình, quy định[16].
Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
4. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng
Đảng ủy, Chính quyền đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác nội  chính và phòng, chống tham nhũng; đồng thời chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII.  Đảng ủy đã lãnh đạo các ban, ngành chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có giải pháp hạn chế những vụ việc, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân; không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, gây rối, làm mất ổn định chính trị. Vai trò của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng lên một bước đáng kể. Các giải pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ, nhất là thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế, sắp xếp, bố trí cán bộ, xây dựng và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai, minh bạch tài sản thu nhập cá nhân, thanh toán trả lương, thu nhập qua tài khoản... Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường.
5. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo, mang lại nhiều kết quả tích cực

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định của Trung ương, tỉnh và huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện sát đúng, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Triển khai thực hiện việc chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân cuối năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và quy định của Trung ương, tỉnh và huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hàng năm gợi ý kiểm điểm các tổ chức cơ sở Đảng còn có hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân công các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các đơn vị trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm tại các đơn vị. Qua đó, cấp ủy đảng từ xã đến thôn đã triển khai nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra, hầu hết cấp ủy, cơ quan, chi bộ đã thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, bày tỏ quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, quy định của Trung ương, tỉnh và huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ còn chỉ đạo thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 và Quyết định 52 của UBND Tỉnh đảm bảo kịp thời nghiêm túc, có chất lượng, tạo sức lan toả cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần quan trọng vào việc trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về phẩm chất, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội[17].

6. Công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể  tiếp tục được quan tâm, có nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng
Quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận. Thường xuyên quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH khóa XI, ngày 20/04/2007 của Uỷ ban Thuờng vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết 02 – NQ/TU, ngày 12/05/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới”. Cụ thể hóa bằng việc ban hành các Công văn, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận sát đúng với tình hình thực tế của địa phương[18]; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban đnh kỳ giữa thường trực Đảng ủy với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội theo quy định của Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 202-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 648-QĐ/HU ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”[19].
Công tác dân vận của Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thường xuyên quan tâm có nhiều đổi mới. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND và UBMTTQ, các đoàn thể được thực hiện hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo và xây dựng mô hình dân vận khéo được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa trong hội viên, đoàn viên và nhân dân, đến nay đã xây dựng 40 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đi vào chiều sâu, hướng về thôn; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh”, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, các tổ hợp tác, HTX, mô hình 5 không 3 sạch”, các câu lạc bộ, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, ngày vì người nghèo; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng[20]. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng tăng[21]; hàng năm có trên 80% tổ chức, đơn vị HTXSNV, không có tổ chức, đơn vị yếu kém.
MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh thông qua tổ chức cho nhân dân xây dựng các văn kiện đại hội Đảng các cấp…
7. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
 Hoạt động của HĐND ngày càng được đổi mới nhất là việc điều hành các kỳ họp nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp thu, giải trình các ý kiến có nhiều đổi mới. Chất lượng đại biểu HĐND ngày càng được nâng cao; công tác quản lý, điều hành của UBND nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành; Nhân dân làm chủ.
  UBND xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, HĐND; quan tâm thực hiện CCHC, cơ chế hoạt động “Một cửa, một cửa liên thông” ngày càng có hiệu quả. Thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, ban hành các văn bản đúng luật. Quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết công việc liên quan đến quyền lợi của cá nhân và tập thể. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức được nâng lên, hiệu quả công việc ngày càng thiết thực.
Chỉ đạo có hiệu quả trong phát triển KT-XH, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng luật định đã góp phần giảm thiểu đơn thư vượt cấp.
B. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
I. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
1. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
-  Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhất là việc phá bờ tha nhỏ còn khiêm tốn; chưa có giải pháp để xây dựng mô hình công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nhằm đưa các loại cây mới có giá trị kinh tế để tăng năng suất hiệu quả trên đơn vị diện tích.
- Phong trào xây dựng NTM giữa các thôn chưa đồng đều, một số đơn vị thôn chưa có giải pháp để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; sự vào cuộc của một số hộ gia đình chưa thực sự quan tâm việc chỉnh trang vườn hộ tạo cảnh quan vẻ đẹp ở nông thôn. Một số tiêu chí đạt được chưa thực sự vững chắc
- Tình hình an ninh, trật tự, ATXH nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn những nguy cơ tệ nạn xã hội như tình trạng trộm cắp, hiện tượng đốt pháo nổ trong dịp lễ tết, vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn.
2. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Việc tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết ở một số Chi bộ chưa sâu rộng, chưa gắn với chương trình hành động thực hiện; chất lượng sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ còn hạn chế; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa được quan tâm đúng mức.
- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chủ đề, chuyên đề hằng năm, việc làm theo còn hạn chế, chưa có nhiều các tấm gương thực sự nổi bật, sức lan tỏa chưa lớn.
- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ còn hạn chế, một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong các phong trào, các hoạt động; việc bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ sau kết nạp chưa được quan tâm đúng mức.
- Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình tuy đã đạt được kết quả khá nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở một số tổ chức Đảng và Đảng viên, còn biểu hiện nể nang, né tránh nhất là các đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp ít thể hiện quan điểm, chính kiến. Kết quả kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ đạt thấp so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm một số chi bộ chưa khách quan chính xác.
-  Các tổ chức đoàn thể nội dung hình thức hoạt động chưa phong phú, việc tuyên truyền vận động Hội viên, Đoàn viên trong việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân kiểu cư mẫu, vườn mẫu chưa đồng đều, công tác giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, giáo dục đạo đức lối sống cho Hội viên, Đoàn viên có lúc chưa được quan tâm kịp thời, thiếu thường xuyên.
II. NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân đạt được
BCH Đảng ủy đã phát huy được lợi thế, tiềm năng của địa phương; đội ngũ cán bộ gương mẫu, đoàn kết, quyết liệt trong chỉ đạo và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ Đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò của người đứng đầu tạo sự đột phá trên các lĩnh vực, xây dựng chương trình kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BTV, BCH đến cán bộ Đảng viên, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, đảm bảo tình hình an ninh trật tự được quan tâm;  thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm
Năng lực lãnh đạo của Cấp ủy hoạt động chưa đồng đều. Một số Cấp ủy Chi bộ chưa quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận và kết nạp Đảng viên mới, tính tiên phong của Cán bộ Đảng viên đặc biệt là hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thực sự đổi mới nội dung và phương thức, một số cán bộ thôn chưa phát huy được vai trò Cấp ủy, Ban cán sự thôn; chế độ chính sách cán bộ bán chuyên trách xã và cán bộ thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ ở thôn chưa đáp ứng nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả công tác.
Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từ mô hình, điển hình trên các lĩnh vực còn chậm, triển khai nhân ra diện rộng còn hạn chế.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị; tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phải bám sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, quyết liệt; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn các khâu đột phá. Phát huy lợi thế của địa phương, chủ động phát huy nội lực, tranh thủ hấp thu ngoại lực và sự giúp đỡ của cấp trên.
Ba là, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh, gắn sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
Trong 5 năm tới, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhiều chủ trương tiếp tục được Trung ương, Tỉnh, Huyện quan tâm ban hành nhằm từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; kinh tế tiếp tục ổn định; Nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.
Cẩm Vịnh có lợi thế là xã giáp ranh với Thành phố Hà Tĩnh; đặc biệt xã nhà đã đạt chuẩn NTM nâng cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ đó tạo đà đi lên trong nhiệm kỳ tới.
Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực dự báo diễn biến phức tạp khó lường đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới trong phát triển kinh tế; trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tư tưởng trông chờ ỷ lại ở vẫn còn ở một số cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, diễn biến bất thường.
A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực,  đẩy mạnh phát triển thương mai dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề; chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu trước năm 2025. 
 II.  CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU
 1.  Kinh tế
- Cơ cấu tỷ trọng kinh tế: Tiểu thủ Công nghiệp - Xây dựng  34,6%, dịch vụ và phụ trợ 46,5%; Nông nghiệp 18,9%.
- Thu nhập bình quân đầu người đến 2025 đạt 75 triệu đồng/ người/ năm
- Giá trị thu hoạch 120 triệu đồng/ha/năm. Diện tích sản xuất liên kết 90ha
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến 2025 đạt 125 tỷ đồng
- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 phấn đấu đạt 13.5 tỷ đồng.
- Hàng năm, thành lập mới 1-2 doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 tăng thêm 8 doanh nghiệp, cũng cố nâng cao 2-3 HTX hoạt động có hiệu quả, thành lập 5-6 THT.
- Đến năm 2021 có 7/7 khu dân cư kiểu mẫu, tăng vườn mẫu mỗi năm từ 5-7 vườn; xây dựng 1-2 sản phẩm OCCOP.
2.  Văn hóa - xã hội
- 7/7 thôn giữ vững thôn văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá đến năm 2025 đạt  93%
- Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2021, trường Mầm non  đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2023.
- Giữ vững Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; tỷ lệ phát triển dân số hàng năm từ  5 - 70/00, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con từ 2-3%/năm, giảm tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng xuống dưới 6%. 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%
- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 1%,
3. Môi trường
- Tỷ lệ hộ tham gia thu gom, phân loại rác thải đạt 98%; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 100%; trên 97% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia, nhân rộng mô hình xử lý rác thải và mô hình xử lý nước thải tại hộ gia đình.
4. Quốc phòng - An ninh: Quân sự - Công an đạt đơn vị Quyết thắng.
5.  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
- Hàng năm 100%  chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém; tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%. Mỗi năm kết nạp từ 10 - 12 Đảng viên mới.
- Đảng bộ đạt “HTXSNV”; Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên đạt 90% trở lên.
III. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ
1. Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại; tập trung thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn.
2. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng hệ thống Chính trị vững mạnh.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Xây dựng xã Cẩm Vịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là phát triển thương mại dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với đề án sản xuất, theo hướng hữu cơ, liên kết Doanh nghiệp; đa dạng hóa các loại nghành nghề, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.
3. Tăng cường cải cách hành chính, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.
4. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.
5. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
6. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
7. Nâng cao vai trò của chi bộ trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới;  phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.
C. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
I. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG VÀ AN NINH TRẬT TỰ
1. Về lĩnh vực phát triển kinh tế
1.1. Về phát triển nông nghiệp
Xác định Cẩm Vịnh là một địa bàn phụ cận TP Hà Tĩnh từ đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mạnh mẽ cây trồng gắn với đề án tái cấu trúc ngành Nông nghiệp và đề án sản xuất; lựa chọn sản phẩm chủ lực nông nghiệp sạch, an toàn theo hướng hu cơ có năng suất chất lượng cao, vận động nhân dân phá bờ tha nhỏ thành thửa lớn, quan tâm công tác chỉnh trang vườn hộ, lựa chọn các hộ có vườn liền kề có điều kiện đất vườn định hướng trồng 1 loại cây cho thu nhập kết nối thị trường, xây dựng mô hình liên kết tập trung (rau, củ, quả) để phục vụ thị trường, liên kết với DN. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển mô hình THT, HTX, doanh nghiệp trong sản xuất, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Khảo nghiệm đưa giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá (rau, củ các loại, lúa, cây dược liệu, bò, gà[22]…v.v).  Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường: như mô hình chăn nuôi bò nhốt có lộ trình dần thay thế nuôi lợn thịt, mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt; gà thịt; vịt, gà đẻ trứng[23]. Quan tâm và thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát giết mổ, x lý nghiêm đối với những hộ không chấp hành luật thú y.
1.2. Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngành nghề
Tiếp tục khuyến khích phát triển dịch vụ, thương mại khai thác tiềm năng lợi thế các dự án đầu tư trên địa bàn tại ngã tư đường tránh Thành phố Hà Tĩnh như dự án Khu dân cư gắn Đô thị, Trường Đại học Hà Tĩnh, tuyến đường liên xã, dọc bờ sông ngàn mọ
Rà soát, bổ sung quy hoạch những vị trí có điều kiện thuận lợi kinh doanh buôn bán, gắn quy hoạch xen ghép dân cư, khuyến khích các hộ xây dựng các điểm siêu thị Mini tiện ích tại các địa bàn thôn, nâng cấp điểm kinh doanh ngã 3 thôn Đông Hạ nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kinh doanh và thu hút các Doanh nghiệp, HTX đầu tư, mở rộng quy mô, hoạt động có hiệu quả.
 Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kết nối để các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh phát triển, tiếp cận với thị trường.
1.3. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
Tập trung thu hút mọi nguồn lực (tranh thủ các dự án, huy động đóng góp nội lực của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ) và từ nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng[24]. đặc biệt nâng cấp tuyến đường liên thôn, liên xã; tranh thủ các chương trình dự án để mỡ rộng đầu tư tuyến đường dọc sông ngàn mọ từ thành phố Hà tĩnh đến giáp xã Cẩm thành để khai thác và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.
1.4. Về tài nguyên môi trường - quy hoạch
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ các quy định về luật đất đai hiện hành, tiếp tục rà soát xây dựng hồ sơ cấp giấy QSDĐ, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên thực hiện nghiêm luật đất đai, kịp thời giải quyết và xử lý nghiêm các hộ vi phạm. Chỉ đạo, giúp đỡ HTX Môi trường hoạt động một cách hiệu quả. Hằng năm xây dựng quy hoạch đất dân cư để cấp đất và đấu giá tăng nguồn thu ngân sách; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng nhà ở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đồng thời huy động nguồn lực đầu tư khuôn viên các nghĩa trang gắn với quản lý có hiệu quả.
2. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà Nước các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM, cũng cố kin toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện mạnh mẽ chương trình MTQG XDNTM, tập trung các giải pháp huy động nguồn lực xây dựng hoàn thành 100% khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2021 và xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025; bằng các giải pháp để người dân nâng cao được ý thức tự giác, tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM. Tiếp tục quan tâm công tác chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, cảnh quan môi trường nông thôn, phân loại xử lý rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt, ưu tiên nguồn lực, huy động xã hội hóa tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các điểm nhấn ti các đơn vị thôn[25]; xây dựng mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn; rà soát các sản phẩm chủ lực để có giải pháp xây dựng thương hiệu OCOP đảm bảo tiêu chuẩn.
3. Về văn hóa - xã hội
Nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá từ xã đến thôn. Tăng cường quản lý Nhà nước về văn hoá, đẩy mạnh các hoạt động VHVN, TDTT. Nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào xây dựng danh hiệu gia đình văn hoá, thôn văn hóa. Hàng năm thực hiện tốt quy trình theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh uỷ, Quyết định 31 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc cưới, việc tang và lễ hội; chỉ đạo việc thực hiện tổ chức các đám cưới theo nếp sống mới ở trong cộng đồng, tổ chức các đám tang văn minh chu đáo theo quy định và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.
Tăng cường quản lý Nhà nước về y tế, chăm lo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Triển khai, thực hiện hiệu quả các Chương trình Quốc gia về y tế. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ và y đức của đội ngũ thầy thuốc; tích cực vận động thực hiện mô hình gia đình ít con, sinh đẻ có kế hoạch, hạn chế và từng bước hạ tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng. Nâng cao chất lượng khám và điều trị chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện tốt các chương trình y tế tại cộng đồng.
Cũng cố xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Giữ vững các danh hiệu thi đua, hằng năm tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi; cũng cố vững chắc thành quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng Khóa XI về “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục. Tăng cường hoạt động của “Trung tâm học tập cộng đồng” nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 281/QĐ-TTg năm 2014 của thủ tướng Chính phủ  “Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và xã hội. 
Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công, người nghèo, vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “ Ngày vì người nghèo”… Quan tâm công tác dân số KHHGĐ, tăng cường tuyên truyên thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con; tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em và động viên giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi.
4. Đảm bảo quân sự địa phương, an ninh trật tự
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác An ninh, Quốc phòng và quân sự địa phương đặc biệt là Nghị quyết TW 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng cố, nâng cao chất lượng của  Ban Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã; xây dựng nền QPTD, thế trận ANND vững chắc; xây dựng đơn vị ATLC và SSCĐ. Thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, xây dựng, kiện toàn và quản lý chặt chẽ lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, lực lượng Công an viên đủ về số lượng và chất lượng, đủ sức đấu tranh, ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đặc biệt đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự góp phần thu hút đầu tư Dự án và phát triển Thương mại Dịch vụ.
II. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân
Tiếp tục đổi mới việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp uỷ, tổ chức Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch,  phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành cho các ban ngành, đoàn thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống gắn với sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng.
Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của độ ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng chính trị, ý thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái và nâng cao hiệu quả  phòng chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền miệng, hệ thống truyền thanh cơ sở. Làm tốt việc mua đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, Tạp chí thông tin tư tưởng, Bản tin nội bộ. Hoàn thành việc biên tập lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 - 2020.
2. Tập trung xây dựng, cũng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác Đảng viên
 Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhất là đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; thực sự đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, ngang tầm nhiệm vụ. 
 Thường xuyên coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt Đảng, trước hết là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.
 Tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; đẩy mạnh việc phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho các chi bộ để phấn đấu, chú trọng cả 2 mặt, giao nhiệm vụ và bồi dưỡng giúp đỡ.
Tiếp tục quan tâm hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn xóm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 Phát huy vai trò chức năng của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giám sát cán bộ và công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng
Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trương ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Xây dựng đội ngũ uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ có đủ phẩm chất, năng lực nghiệp vụ và bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm của cấp ủy, UBKT Đảng ủy. Triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; tập trung  kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; việc gìn giữ đạo đực lối sống; phòng chống tham nhũng, lãng phí, chú trọng giám sát người đứng đầu các đơn vị thôn.
Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc.
4. Tăng cường công tác Dân vận trong tình hình mới, xây dựng MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân vững mạnh
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác dân vận.
 Thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của Đảng, chính quyền, bám sát đơn vị thôn, nắm chắc tư tưởng của nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”; quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới’ xây dựng đô thị văn minh”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội”.
Thường xuyên kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, các đoàn thể, cũng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
 Tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII gắn với kiểm điểm hằng năm; tăng cường nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 Thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên bằng các việc làm cụ thể. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.
6. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND xã
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát, Quyết định, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra; nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường vai trò giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của UBND và đội ngũ Cán bộ, Công chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện tốt cơ chế ‘Một cửa”, “ Một cửa liên thông”, đảm bảo tốt quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Vịnh tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khai thác lợi thế, tiềm năng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng xã nhà giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về Quân sự - An ninh, văn minh trong cuộc sống./.
 
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c),
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy (b/c),
- Các ban, ngành, đoàn thể xã Cẩm Vịnh,
- Các chi bộ trực thuộc xã,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu: VP.
T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯNguyễn Văn Chiến
                            
                            
 
[1] Thành lập mới 23THT tăng 20 THT so với 2015 bằng 192% so với kế hoạch, thành lập mới 3 HTX đến nay có 6 HTX đạt 100% KH. Xây dựng được  26 mô hình phát triển kinh tế  đến nay có 33 mô hình  (4 mô hình lớn, 3 vừa và 26 mô hình nhỏ); một số mô hình phát huy hiệu quả như: Mô hình sản xuất rau an toàn vườn mẫu, mô hình cây dược liệu, gà thả vườn, mô hình nuôi vịt đẻ, lợn thịt, nuôi bò trên 5 con….
[2] Tổng đàn lợn 495 con, giảm 92% so với đầu nhiệm kỳ, đàn trâu bò 297 con, giảm  47% so với đầu nhiệm kỳ; gia cầm 61.119 con, tăng 65% so với đầu nhiệm kỳ
[3] Hiện nay trên địa bàn có 28 doanh nghiệp tăng 16 DN bằng 233.33 % so với đầu nhiệm,  trong đó có 17 doanh nghiệp đăng ký thuế trên địa bàn, tăng 10 ND bằng 242.85% so với đầu nhiệm kỳ, bằng 114, 3% so với kế hoạch
[4] Đến nay đã có 2.664 lượt hộ được cấp giấy CNQSD Đất ở Đạt 97.19 %; có 1796 lượt hộ được cấp giấy CNQSD Đất nông nghiệp đạt tỷ lệ 98.07 %.
[5] Trong nhiệm kỳ đền bù và GPMT công ty Trần Châu, HTX Tân Tiến Phát, Gạch Hoàng Long, Nhà máy bao bì giai đoạn II; Công ty TNHH KAIZEN, Công ty May, Quy hoạch dân cư.., với tổng diện tích đất thu hồi gần 17 ha
[6] Đến nay có trên 95% hộ tham gia phân loại rác thải, đóng phí môi trường;  Xây dựng được 75 công trình vệ sinh, 791 hố xử lý rác thải, 45 hố xử lý nước thải sinh hoạt, có 1.136 hộ sử dụng giỏ phân loại rác thải.
[7] Ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 60 kế hoạch, 19 công văn, 11 thông báo về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng ntm, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu
- Hoàn thành nhà học 2 tầng 6 phòng­­, sân khuôn viên trường MN; nhà Đa năng trường Tiểu học; khuôn viên và trạm y tế cao tầng; khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; Kè và lát vĩa hè xung quanh trạm y tế xã, Xây dựng hoàn thành 01 nhà Văn hóa thôn và hệ truyền thanh không dây. Làm mới và nâng cấp được 5,3km đường trục xã (Trong đó có 3km rải thảm), lát vĩa hè đường GT vào trung tâm xã. Làm mới và nâng cấp được 7,1km đường trục thôn (Trong đó có 1,4km rải nhựa). Làm mới và nâng cấp được 8,7km đường BTXM ngõ xóm. Làm mới và nâng cấp được 5,7km đường trục chính nội đồng. XD được 7,2km rãnh thoát nước trong khu dân cư; 11,7km cứng hóa kênh mương nội đồng, đầu tư cơ sở vật chất trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn..vv, xây dựng 4.55km bồn hoa và trồng mới 4,5km hàng rào xanh trên các truc đường xã, thôn, tổ liên gia…, Nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn bằng gạch block (4/7 thôn) với diện tích 930m2; Làm mới mái che nhà văn hóa thôn cho 5/7 thôn với diện tích 345m2; Xây dựng 42 cổng chào tổ liên gia, 6 cổng vào nhà văn hóa thôn,  Xây dựng thêm 27 vườn mẫu cấp tỉnh; 996 vườn xanh sạch đẹp, với tổng kinh phí ước tính 108 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ đồng huy động đóng góp của nhân dân bao gồm ngày công và tiền mặt.
[8] Đến nay đã có 7/7 thôn đạt thôn văn hóa, trường Tiểu học, Trường Mầm non được công nhận đơn vị văn hóa. Hằng năm có từ 90 đến 92.9%  gia đình đạt gia đình văn hóa, từ 55 - 60 % gia đình tham gia thể thao, 100% số hộ dùng điện và có phương tiện nghe nhìn, hệ thống truyền thanh được quan tâm nâng cấp và đầu tư; tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100%, trong đó 86% số hộ dùng nước máy đạt quy chuẩn.
[9] Tỷ lệ tham gia BHYT năm 2019 đạt 93,7% tăng 5,7% so với năm 2015.Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiện 7,5%o  giảm 4,9%o so với năm 2015 (12,4%o); tỷ lệ sinh trên 2 con 21,5%, tăng 9 % so với năm 2015; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 85% bằng 100 kế hoạch, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng7,7%  giảm 4% so với 2015; cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi đạt 100%
[10] Kết quả tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt 65,09%, tăng 15,2  % so với năm 2015 và tăng 15.09 so với  Kế hoạch; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 100%, tăng 5.38 % so với năm 2015, Tỷ lệ lao động  nông thôn được đào tạo nghề, giải quyết việc làm tăng cao đặc biệt là tỷ lệ xuất khẩu lao động. Năm 2015 là 116 người đến nay toàn xã đã có 251 người đi xuất khẩu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo đến này còn 34 hộ chiếm 2,44% giảm 1,49% so với đầu năm 2015 giảm 0.56% so với kề hoạch đề ra.
[11] Trong 5 năm Đã tổ chức 54 lớp học tập triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 10, 11, 12 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết Đại hội XII; Nghị quyết Trung ương 4, 5 6, 7, 8, 10(khóa XII), Nghị quyết số 04,05, 06,07.08.09 của Tỉnh ủy; chỉ thị 35… với trên 11.150 lượt người tham gia học tập, trong đó Đảng viên tham gia học tập đạt 90 %, hội viên, đoàn viên đạt 81%
[12] Trong 5 năm đã xây dựng 17 kế hoach tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng được 09 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
[13] Thông qua các diễn đàn như sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Kiện toàn các tuyên truyền  viên kịp thời nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và nhân dân; thành lập Ban chỉ đạo 35; thành lập Thông tin Cẩm Vịnh trên zalo, cá nhân…tăng cường chia sẻ, đăng tải, bình luận tích cực những thông tin, bài viết hay, kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của huyện, địa phương, đơn vị; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong các phong trào thi đua cách mạng và tiến hành đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội; 9/9 Chi bộ có báo Hà Tĩnh, thông tin tư tưởng của BCH Đảng bộ Tỉnh, Bản tin của Huyện Cẩm Xuyên ; tham gia hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 đạt giải 3 toàn huyện.
[14] Năm 2016 đã sáp nhập Chi bộ 1 chi bộ 2 thành chi bộ Ngụ Phúc và sáp nhập 2 thôn thành thôn Ngụ Phúc toàn xã còn lại 7 thôn và 9 chi bộ vào quý I năm 2016; đến tháng 4/2019 thực hiện tinh gian cán bộ từ xã đến thôn ( với số lượng cán bộ công chức xã là 18 đ/c, Bán chuyên trách còn 8 đồng chí, cán bộ mỗi thôn còn 7 đồng chí).
[15] Trong 5 năm đã bố trí cho đi đào tạo 07 đ/c Trung cấp chính trị; sơ cấp chính trị 04  đ/c;  Trung cấp chuyên môn 03 đ/c , Đại học 07 đ/c; đã gửi 20 quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng; bồi dưỡng đảngviên mới cho 22 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 14 lượt đồng chí Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng cho 114 lượt cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp xã đến thôn và 527 lượt đảng viên.
[16] Kết quả kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và việc xử lý đảng viên vi phạm: Trong nhiệm kỳ qua cấp ủy, UBKT đã  thực hiện 46 cuộc kiểm tra, giám sát 34 cuộc trong đó có 20 cuộc giám sát chuyên đề đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với  đảng viên  vi phạm bằng hình  thức khai trừ: 1 đ/c, cảnh cáo: 01đ/c,  khiển trách: 07 đ/c , xóa tên 5 đ/c.
[17] Đã ban hành  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) và các công văn chỉ đạo thực hiện Nghị quyết gắn thực hiện Chị thị 05-CT/TW
[18] Tuyên truyền, quán triệt Quyết định 290 - QĐ/TW; Quyết định 202 - QĐ/TW về công tác dân vận của hệ thống Chính trị; Chỉ thị 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác Dân vận của Chính quyền; Nghị quyết 02 - NQ/TU, ngày 12/05/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới” và Chỉ thị 05/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đạt tiêu chí Nông thôn mới và chỉnh trang Đô thị”. Triển khai thực hiện Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;” đã ban hành 08 công văn 07Kế hoạch, 05 chương trình thực hiện công tác dân vận
[19] Ban hành quy chế phối hợp với MTTQ các đoàn thể
[20] Trong nhiệm kỳ làm mới, và tu sửa, nâng cấp được 88 ngôi nhà cho hộ ngèo,cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn  với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; huy động được 160 triệu đồng quỹ vì người nghèo; gần 15 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa,tặng 367 suất quà cho các đói tượng nhân các ngày lễ, tết, mua tăm ủng hộ người nghèo trên 14.600 gói, con, em đóng góp xây dựng NTM trên 3.2 tỷ đồng) phối hợp các trung tâm tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động (mở 25 lớp tập huấn).
[21] Trong nhiệm kỳ các tổ chức đoàn thể kết nạp được 437 hội viên: cụ thể Hội LHPN: 59 hội viên, tổng đến nay có 970 Hội viên; Hội CCB: 23 Hội viên, tổng đến nay có 244 Hội viên; Hội Nông dân: 115 Hội viên, tổng đến nay có 920 Hội viên; Đoàn thanh niên 240 đ/c, tổng đến nay có 183 Đoàn viên, thanh niên
[22] Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng lúa đạt 100% KH/năm; năng suất bình quân đạt từ 50 - 55tạ/ha, tập trung liên kết với doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm từ 30-35% diện tích; diện tích rau các loại 50 - 55 ha/vụ, năng suất đạt từ 60 - 65tạ/ha tăng giá trị trên một đợn vị diện tích; Chỉ đạo HTX sản xuất cây Dược liệu xã tập trung sản xuất các loại cây Dược liệu, rau, củ các loại cung cấp cho doanh nghiệp, thị trường nâng cao thu nhập cho người dân.
[23] Phấn đấu tăng tổng đàn trâu bò hàng năm tăng từ 15 -20% khuyến khích các hộ có điều kiện nuôi mô hình bò nhốt, đàn gà, vịt tăng 15%; vận động các hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường; riêng đàn lợn khi đủ điều kiện tái đàn duy trì từ 1300 con - 1500 con lợn thịt, lợn nái duy trì dưới 200 con, hạn chế chăn nuôi nông hộ trên 20 con
[24] Nâng cấp đường trục xã 2km; Đường trục thôn 1,5km; xây dựng 2km đường trục chính nội đồng bằng BTXM; cứng hóa đường đường nội đồng là 2,5km. Xây dựng 1km kênh mương nội đồng bằng BTXM; xây dựng 1km rãnh thoát nước đường trục xã, trục thôn và 1km đường ngõ xóm. Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng; Nhà chức năng, khuôn viên trường Tiểu hoc, đầu tư nâng cấp dãy nhà cấp 4 trường Mầm non; nâng cấp khuôn viên UBND xã, khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Đầu tư xây dựng mới nhà làm việc và trang thiết bị đồng bộ tại bộ phận giao dịch Một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp xã.
[25] Đầu tư xây dựng cơ bản mỗi năm từ 8 đến 10 tỷ đồng (trong đó đã bao gồm nguồn vốn từ ngân sách cấp trên hỗ trợ), huy động nội lực nhân dân đóng góp xây dựng mỗi năm từ 1 đến 1,2 tỷ đồng bao gồm: huy động bằng tiền mặt và ngày công quy đổi thành tiền)

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ CẨM VỊNH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • evevicBup
    athletes and cialis Zngcjk [url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Propecia Gestazione Corpsb buying generic cialis online safe Acquistare Caen Gel Kamagra Aiugun Dkyzkc Sumenta https://newfasttadalafil.com/ - cialis buy online
      evevicBup   28/06/2022 04:02
Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay427
  • Tháng hiện tại28,225
  • Tổng lượt truy cập288,791
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây