KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2021

Thứ năm - 29/04/2021 09:45 112 0
ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG UỶ XÃ CẨM VỊNH
*
Số: 18 -KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Vịnh, ngày 29 tháng 4 năm 2021


KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
 
  1. Đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4
1.Công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên như Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 29/3/2021, Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn sơ kết đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM; KH/ĐU, ngày 30/3/2021 về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2025, Đảng ủy đã tiến hành tổ chức học tập quán triệt cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ với số đảng viên tham gia 202/301 đạt tỷ lệ  67,1%;  Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 05/4/2021, về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2021); đồng thời đã tổ chức cho cán bộ xã thắp hương tại khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ban hành công văn số 27-CV/ĐU, ngày 29/3/2021, về việc kiểm tra kỷ thuật thẻ Đảng viên lần thứ 4 đến nay đã hoàn thiện và giao nộp thẻ Đảng cho BTC Huyện ủy để tiến hành đóng dấu kỷ thuật thẻ Đảng(1). Rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hệ thống phần mềm của huyện đến nay cơ bản đã hoàn thành từ các chi bộ lên Đảng bộ. Công văn số 28-CV/ĐU, ngày 10/4/2021 về  công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Công văn số 29-CV/ĐU, ngày 27/4/2021 về Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Chỉ đạo chi bộ Tam Đồng làm hồ sơ cho 3 quần chúng đủ điều kiện phát triển đảng viên mới, hiện nay đã được huyện thẩm định xong 2/3 hồ sơ.
- Chỉ đạo tổng kết Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ đạo Đại hội Hội LHPN nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM,  xây dựng khu dân cư mẫu;  tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những nội dung công việc cụ thể thu hút được đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân tham gia (2). khảo sát xây dựng câu lạc bộ gia đình NTM kiểu mẫu 7/7 đơn vị thôn đến nay đã ra mắt xây dựng 01 CLB tại thôn Tam Đồng.

(1) Có 267 Đảng viên bảo quản tốt thẻ Đảng và đủ điều kiện đóng thẻ Đảng lần thứ 4, 10 thẻ bị mất, 9 thẻ hỏng, 6 thẻ chưa được cấp, 5 đảng viên đi làm ăn xa, có lý do riêng không nộp được thẻ
            (2) bổ sung 115 giỏ, 40 thùng và hố phân loại rác thải,  60 kệ đựng giỏ rác với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng (nhân dân tự đóng góp), Hướng dẫn tư vấn xây dựng 01 mô hình vườn mẫu Bà Văn Thôn Tam Đồng, giúp chỉnh trang 35 vườn hộ, hướng dẫn 51 hộ sắp xếp đồ dùng, hướng dẫn xây dựng 02 đệm lót chăn nuôi bò, ra quân đổ lề đường,thu gom 3 khối rác tại đường 1B.
2. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
 Về sản xuất nông nghiệp
Đảng ủy đã tập trung cao trong chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ xuân (bệnh đạo ôn, khô vằn...), đảm bảo các điều kiện cho thời kỳ lúa trổ bông, song do thời tiết diễn biến bất thường đã gây mưa to, lốc xoáy làm đổ 1 số diện tích lúa vụ xuân đang thời kỳ lúa non ước tính thiệt hại 30%  diện tích. Chỉ đạo HTX chăm sóc diện tích cây dược liệu, thu hoạch diện tích khoai lang tại vùng sản xuất tập trung.
Phối hợp với dự án Oxam triển khai lao động đổi công, cấp phát vật tư nông nghiệp gói hỗ trợ có điều kiện(3).
- Chăn nuôi
Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh viêm da nỗi cục trên tràn trâu bò, dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn song dịch tả tả lợn Châu phi vẫn xẩy ra trên địa bàn ngày càng nhiều (4).
3. Công tác xây dựng NTM
- Tập trung chỉ đạo, tiếp tục phát động phong trào thi đua tháng cao điểm xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã, tập trung cao cho xây dựng khu dân cư mẫu tại thôn Ngụ Phúc, thôn Đông Vịnh bổ sung hoàn thiện khu dân cư kiểu mẫu thôn Ngụ Quế sau 5 năm được công nhận, hoàn thành các hạng mục phục vụ tuyến tua Huyện nông thôn mới vào ngày 28/4/2021; tập trung nâng cao các tiêu chí, hoàn thành hồ sơ phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu theo lộ trình của Huyện, Tỉnh trước ngày 15/5/2021. Trong đợt cao điểm xây dựng huyện NTM và lộ trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu đã huy động được 100% các đơn vị thôn ra quân thực hiện và đạt hiệu quả cao, 7/7 thôn đều ra quân vệ sinh môi trường(5).
4. Công tác An ninh - Quân sự
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; tổ chức rà soát cử tri trên địa bàn. Ban Công an,  BCHQS xây dựng trực bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trực Bảo vệ ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 1/5, Phối hợp huấn luyện dân quân năm thứ 2, 4, đăng ký độ tuổi 17 cho nam công dân sinh năm 2004, phúc tra dự bị động viên hạng 1(6).
 
 

(3)100 hộ với 11000 kg vi sinh sông gianh, 7.500 kg phân NPK
(4)đã tiêu hủy 51 con lợn (11 con lợn thịt, 16 con lợn con, 24 con lợn nái) con bị tiêu hủy với 4.857 kg do dịch tả lợn châu phi.
(5)Kết quả:với hơn 3000 ngày công, đặc biệt tại 2 thôn phấn đấu đạt khu đân cư kiểu mẫu là Ngụ Phúc và Đông Vịnh. Xây dựng 2 mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò, xây 4 hố ủ phân và bổ sung hơn 110 giỏ phân loại rác thải;Tổ chức phá bỏ 7 vườn tạp, chỉnh trang hơn 62 vườn hộ, xây và trồng 2250m hàng rào xanh , chăm sóc, cắt tỉa hơn 5400m hàng rào xanh, giải phóng hơn 130m và  phát quang hơn 557m hành lang; làm mới hơn 1551m đường giao thông nông thôn, xây 530m rảnh thoát nước, đắp và láng hơn 2800m lề đường. Nâng cấp, chỉnh trang 3 nhà văn hóa, khu thể thao tại thôn Tam Đồng, Yên Khánh và Đông Vịnh; lắp đặt, kết nối mạng, màn hình TV, cập nhật dữ liệu tại Khu dân cư thông minh Tam Đồng; xây dựng 1 điểm khu vui chơi giải trí điểm nhấn tại thôn Tam Đồng, trồng bổ sung hơn 100m hàng rào xanh, cây bóng mát các loại tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn Đông Vịnh; Làm mới 170m đường điện thắp sáng tại thôn Ngụ Phúc, thay thế hơn 11 hộ dây công tơ không đảm bảo; Lắp đặt 19 mô hình xử lý nước thải, xây 4 hố xử lý rác hữu cơ, tổ chức phân loại xử lý rác thải sinh hoạt cho gần 250 hộ.
(6) Đăng ký độ tuổi 17: 26 đồng chí, phúc tra dự bịđộng viên hạng 1: 90 đồng chí.

5. Công tác Tài nguyên - Môi trường
Tiếp tục chỉ đạo cán bộ TNMT xây dựng hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu, xác định nguồn gốc đất trước 18/12/1980, đo đạc bản đồ, đo tách thửa(7). Phối hợp với phòng TNMT kiểm tra đất xem dắm cấp đất ở cho con em tại thôn Ngụ Phúc, Đông Hạ, làm việc với sở TNMT về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, công khai nguồn gốc đất thu hồi dự án kênh thoát nước khu công nghiệp, đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm môi trường.
6. Công tác văn hóa và chính sách xã hội.
- Tập trung cao cho công tác tuyên truyền về bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tháng cao điểm về phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư mẫu.
- Thực hiện tốt chính sách ASXH, chỉ đạo các thôn làm nhà ở tránh lũ theo Ban chỉ đạo 22 đợt 2. Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ trung bình(8), cập nhật dữ liệu phần mềm trẻ em, cập nhật các phiếu C, C1 của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội hưởng mới từ năm 2016 đến năm 2021.
7. Công tác tài chính - xây dựng cơ bản
Chỉ đạo tài chính có các giải pháp tham mưu thu ngân sách 2021: Tiến hành thu thuế xây dựng  nhà ở (9), Hoàn thiện các loại báo cáo, hồ sơ khởi công các công trình (10).
8. Công tác hành chính - tư pháp, tiếp dân
Thường xuyên quan tâm công tác CCHC, TTHC (11), Công tác tiếp dân tiếp tục được duy trì và thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở như tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức trợ giúp pháp lý cho người dân tại thôn Ngụ Quế. Thực hiện công tác số hóa hộ tịch giai đoạn 2.
 
 


(7) chuyễn nhượng 6 bộ, tặng cho 12 bộ, cấp đất lần đầu 2 bộ, tách thửa: 10 bộ, chuyễn đổi đất trước 18/12/1980: 8 bộ
 (8) XD nhà ở đợt 2: 2 nhà đủ điều kiện; Thẻ y tế hộ trung bình: 35 thẻ
(9)Thu thuế XD nhà ở: 3 nhà với số tiền 6.510.000 (đ), lũy kế đến nay tổng số tiền đã thu được là 9 nhà (19.145.000 đ).
 (10)Hoàn thiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng biên lai quý I năm 2021 nộp Chi cục thuế và các loại báo cáo quý I theo yêu cầu của KBNN, Hoàn thành lập Bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 và Bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 nộp Chi cục thuế Cẩm Xuyên, Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản năm 2020, Phối hợp với Công ty đấu  giá Hợp Danh số 1 Hà Tĩnh tổ chức đấu giá thành công QSD 4 lô đất (Vùng Gần Trạm Y tế thôn Đông Hạ: 2 lô, vùng gần nhà Bà Quế thôn Yên Khánh: 1 lô; vùng gần nhà Ông Hòa, thôn Yên Khánh 1 lô), Hoàn thiện Kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai năm 2021 nộp Phòng TCKH đúng thời hạn, Hoàn thiện hồ sơ khởi công công trình xây dựng Mương thoát nước vùng Giếng Đồng; Phối hợp với các ban ngành liên quan khảo sát lập dự toán mở rộng Đường BTXM giao thông nông thôn và mở rộng mặt đường BTXM tại các thôn.
(11)  đã giải quyết hơn 180 thủ tục hành chính về chứng thực, tiếp nhận và giải quyết , 150 hồ sơ chứng thực, 30 hồ sơ về lĩnh vực hộ tịch.

II. Tồn tại, hạn chế
Mặc dầu Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn có những khó khăn, hạn chế đó là:
- Thời tiết diễn biến bất thường gây nên mưa to, lốc xoáy làm thiệt hại lúa vụ xuân
- Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; dịch CoVid-19 vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, tinh thần của nhân dân
- Ý thức chấp hành bảo vệ môi trường của một số người dân còn hạn chế, tình trạng vứt rác ra môi trường, không đúng theo quy định vẫn còn xẩy ra.
- Các chi ủy chi bộ chưa bám sát kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ việc tổ chức sơ kết Chi thị 05 còn chậm, chưa phát hiện được gương người tốt, việc tốt để tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Một số Chi bộ chưa quan tâm đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.
III. Kế hoạch tháng 5 năm 2021
1.Tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; đúng luật, đúng định hướng cơ cấu, đảm bảo con số cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.
2. Tập trung cao cho việc xây dựng lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1976 - 2020; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn sơ kết đợt cao điểm xây đựng NTM.
- Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; Thực hiện nghiêm tucs Công văn số  178- CV/HU, ngày 26/4/2021 của Huyện ủy Cẩm Xuyên Về thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 02 của Ban Tổ chức Trung ương (Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng).
3. Quan tâm, chia sẽ bà con nhân dân trước thiệt hại lúa vụ xuân, thành lập tổ công tác khảo sát, tổng hợp diện tích lúa bị đổ, động viên bà con thu hoạch lúa vụ xuân kịp thời, hiệu quả;  Xây dựng Đề án sản xuất vụ Hè thu 2021.
Tăng cường công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, thực hiện nghiêm Công điện số 05-CĐ/HU ngày 09/4/2021 về công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm.
 Chủ động trong công tác phòng chống dịch CoVid 19 theo tinh thần công văn số 179 - CV/HU, ngày 26 /4/2021, về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công điện số 06-CĐ/HU ngày 29/4/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
4. Tập trung cao xây dựng 2 khu dân cư mẫu Ngụ Phúc, Đông Vịnh trước 30/6; Hoàn thiện nâng cao các tiêu chí; tập trung cũng cố, cập nhật  hồ sơ tiêu chi xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021.
5. Chỉ đạo Ban công an, Ban quân sự xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt cho công tác đảm bảo ANTT, ATXH, công tác bảo vệ  cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;  tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn.
Ban CHQS xã chuẩn bị các điều kiện cho đợt thi Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng năm 2021; Chủ động xây dựng phương án PCTT - TKCN năm 2021.
6. Tập trung cao cho việc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ triển khai, xây dựng các công trình theo kế hoạch.
7.Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; Tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm công tác môi trường.
8. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nhất các ngày lễ trong tháng 5, Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, nhất là đến công tác bầu cử; Chỉ đạo đôn đốc xây dựng nhà ở theo Ban chỉ đạo 22 tỉnh ủy Hà Tĩnh theo danh sách UBND huyện phê duyệt, làm việc với các hộ thuộc diện hộ trung bình năm 2021 chưa tiến hành tham gia thẻ BHYT, để vận động tham gia thẻ bảo hiểm đảm bảo đúng kế hoạch. Chỉ đạo 2 trường tổng kết năm học 2020 - 2021.
9. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường cho công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chia sẽ, động viên bà con nhân dân, đoàn viên, hội viên thu hoạc lúa vụ xuân; tích cực tham gia xây dựng NTM
Trên đây là kế hoạch tháng 05/2021 của Ban chấp hành Đảng ủy yêu cầu UBND, UB MTTQ vàcác Ban ngành, đoàn thể cấp xã, các đ/c Đảng ủy viên, các Chi ủy Chi bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- VP huyện ủy (B/c);
- Đoàn Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của BTV huyện ủy tại địa bàn
- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- HĐND-UBND- MTTQ xã;
- Trưởng các đoàn thể cấp xã;
- Các đồng chí Bí thư Chi bộ;
- Lưu VP Đảng ủy.
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Trần Thị Hải Hoa

    


 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: BCH ĐẢNG BỘ XÃ CẨM VỊNH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay815
  • Tháng hiện tại4,245
  • Tổng lượt truy cập242,930
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây