QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Thứ năm - 22/07/2021 09:11 70 0
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH

Số: 479/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Vịnh, ngày 20 tháng 7 năm 2021


quyÕt ®Þnh
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

uû ban nh©n d©n x·
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 08/07/2021 của HĐND xã Cẩm Vịnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020;
Xét đề nghị của ban Tài chính ngân sách xã,
quyÕt §Þnh:
§iÒu 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của xã Cẩm Vịnh (Có các phụ lục chi tiết kèm theo).
          §iÒu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND xã, ban Tài chính ngân sách xã và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận;
- Như điều 3;
- Phòng TC-KH huyện;
- TTr. Đảng ủy; TTr. HĐND xãy;
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Cán bộ đài Tuyền thanh xã;
- Các trưởng thôn;
- Lưu VP HĐND - UBND xã.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chiến

 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: BAN TÀI CHÍNH XÃ CẨM VỊNH::::

 Từ khóa: NGÂN SÁCH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay112
  • Tháng hiện tại5,558
  • Tổng lượt truy cập91,631
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây