Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại xã Cẩm Vịnh.

Thứ hai - 06/12/2021 15:41 73 0
CÔNG VĂN V/v Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại xã Cẩm Vịnh.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH

Số: 537/UBND
V/v Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh
giá sự hài lòng của người dân, tổ
chức đối với chất lượng giải quyết
TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả TTHC tại xã Cẩm Vịnh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Vịnh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

                                  Kính gửi: - Các Ban ngành đoàn thể cấp xã.
       Thực hiện Văn bản số 2036/UBND-NV, ngày 21/7/2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc triển khai thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC các xã thị trấn; Quyết định số 3396/QĐ-UBND, ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế và bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các cơ sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo đó khi giải quyết, trả kết quả TTHC, phải thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức. Để thực hiện Nghiêm túc việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại xã.
UBND xã yêu cầu các Ban ngành đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:
    1. Đối với các Công chức phụ trách giải quyết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông qua phiếu khảo sát, đánh giá (có mẫu phiếu kèm theo):
    - Đối với lĩnh vực hành chính Tư pháp - Hộ tịch: Giao công chức chuyên môn phụ trách thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC của lĩnh vực mình phụ trách.
    - Đối với lĩnh vực Văn hóa - chính sách: Giao công chức chuyên môn phụ trách thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC của lĩnh vực mình phụ trách.
    - Đối với lĩnh vực Công an: Giao công chức chuyên môn phụ trách thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC của lĩnh vực mình phụ trách.
    - Đối với lĩnh vực TNMT: Giao công chức chuyên môn phụ trách thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC của lĩnh vực mình phụ trách.
    - Đối với lĩnh vực Quốc phòng (Quân sự): Giao công chức chuyên môn phụ trách thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC của lĩnh vực mình phụ trách. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ, lễ thì vào ngày làm việc trước đó), Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (VP UBND xã) thực hiện việc mở hòm phiếu, kiểm tra và tổng hợp phiếu dưới sự giám sát của đại diện MTTQ và Hội Cựu chiến binh; báo cáo kết quả hàng tháng về UBND huyện (qua phòng Nội
vụ, Văn phòng HĐND-UBND) theo quy định.
    2. Đối với UBMTTQ, các đoàn thể (CCB xã): Đề nghị Tăng cường theo dõi, giám sát việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông qua phiếu khảo sát,
đánh giá; giám sát quá trình mở hòm phiếu và tổng hợp và báo cáo hàng tháng theo quy định.
    3. Giao VP UBND xã đôn đốc, tổng hợp, tham mưu đánh giá việc triển khai thực hiện của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.
    Nhận được công văn, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian, nội dung quy định. Đây là một tiêu chí trong công tác CCHC nếu Ban ngành nào không thực hiện thì ban
ngành đó chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã và kết quả công tác kiểm tra CCHC định kỳ, hằng năm về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (Phòng NV, VP HĐND
UBND huyện)
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, NV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Chiến

 

Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH

Nguồn tin: TRẦN THỊ HẢO - VĂN PHÒNG HĐND, UBND XÃ CẨM VỊNH:

 Từ khóa: UBND

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay866
  • Tháng hiện tại4,296
  • Tổng lượt truy cập242,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây