CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12 NĂM 2021

Thứ tư - 01/12/2021 15:46 94 0
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12 NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cẩm Vịnh, ngày 01 tháng 12 năm 2021
 
   
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12 NĂM 2021

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
            - Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19; Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10 của Chính phủ, thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
- Tiếp tục động viên nhân dân sản xuất vụ Đông; xây dựng và triển khai đề án sản xuất vụ Xuân năm 2022. (phát động ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng, đắp bờ giữ nước, làm cỏ, làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Xuân 2022); tập trung công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu phi; phòng chống rét.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn XD NTM.
          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và quan tâm công tác cải cách hành chính. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các vụ việc tồn đọng; xử lý kiến nghị, tiếp công dân; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
          II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
(Lưu ý phần chữ nghiêng là chương trình công tác của huyện)
 
Thứ ngày Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì/tham dự Đơn vị chuẩn bị Cơ quan
chủ trì
Địa điểm
Thứ 4 ngày 01 Sáng: Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, Công chức, KCT UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Tổng kết Hội người Cao tuổi Chủ tịch UBND Hội NCT Hội Người cao tuổi Hội trường tầng 2
Thứ 5 ngày 02 Sáng: Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Công chức Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Chiều: Hội CCB tổ chức tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2021 Chủ tịch Hội UBND Hội CCB Hội CCB Hội trường tầng 2
- Đoàn thanh niên Tổ chức tổng kết công tác đoàn năm 2021 P.Chủ tịch UBND Đoàn TN Đoàn TN Hội trường tầng 1
Thứ 6 ngày 03 Sáng: - UBMTTQ tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2021 CT UBND xã UBMTTQ UBMTTQ Hội trường tầng 2
- Tổ chức làm việc với các hộ, các chủ thầu xây dựng nhà ở về thu thuế xây dựng nhà ở PCT UBND xã Các ban ngành UBND xã phối hợp CCT Phòng  làm việc tầng 2
Chiều: Hội ND tổ chức tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2021 Chủ tịch UBND xã Hội Nông dân Hội Nông dân Hội trường tầng 2
Thứ 7 ngày 04 Sáng: Tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX tại các thôn Ngụ Phúc, Tam Trung Chủ tịch, PCT UBND Các ban ngành, đơn vị thôn HĐND, UBMTTQ xã Hội quán Tam Trung, Ngụ Phúc
Chiều: Tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX tại các thôn Đông Vịnh, Ngụ Quế Chủ tịch, PCT UBND Các ban ngành, đơn vị thôn HĐND, UBMTTQ xã Hội quán Đông Vịnh, Ngụ Quế
Chủ nhật ngày 05 Sáng: Tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX tại các thôn Đông Hạ Chủ tịch, PCT UBND Các ban ngành, đơn vị thôn HĐND, UBMTTQ xã Hội quán Đông Hạ
Đoàn TN ra quân làm vệ sinh môi trường dọc đường trục xã, chỉnh trang vệ sinh tại khu vui chơi giải trí Đoàn TN Đoàn TN Đoàn TN Khu vui chơi giải trí, đường trục xã
Chiều: Tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX tại các thôn Tam Đồng Chủ tịch, PCT UBND Các ban ngành, đơn vị thôn HĐND, UBMTTQ xã Hội Quán Tam Đồng
Tổ công tác khảo sát các tuyến kênh mương, giao thông nội đồng chuẩn bị nạo vét phục vụ sản xuất (phân định rõ thuộc thôn hay xã (HTX NN) quản lý) Phó Chủ tịch UBND xã HTX NN, Các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 2 ngày 06 Họp BTV đánh giá phân loại Đảng viên, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, MTTQ, chính quyền năm 2021, xét khen thưởng Chủ tịch, PCT UBND xã BTV BTV Hội Trường tầng 2
Sáng: Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn (hoàn thành công trình hệ thống đèn xanh đỏ tại ngã tư đường tránh) P. chủ tịch UBND xã MTTQ, ĐC-XD UBND xã Điểm xây dựng (ngã tư đường tránh)
Thứ 3 ngày 07 Sáng: Tổ chức khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự  và nghĩa vụ tham gia công an năm 2022 Chủ tịch UBND xã CHT QS xã (GM813) BCH QS huyện Hội trường BCH QS huyện
Chiều: Đảng ủy tổ chức Họp BCH đánh giá phân loại Đảng viên, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, MTTQ, chính quyền năm 2021, xét khen thưởng Chủ tịch, PCT UBND xã BTV, BCH BTV Đảng ủy Hội trường tầng 2
Thứ 4 ngày 08 Sáng:  Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ QS tại huyện Lãnh đạo UBND xã BCH QS xã BCH QS huyện Hội trường BCH QS huyện
Sáng: Tổ chức mời các hộ thuê đất công ích (5%) lên làm việc thống nhất các nội dung liên quan thuê đất P. Chủ tịch UBND xã ĐC-XD-GT-NN, ban ngành liên quan UBND xã Hội trường tầng 2
Sáng: Tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho ông Nguyễn Đình Thân thôn Ngụ Quế Chủ tịch UBND Thôn, hộ gia đình, Đoàn thể đại diện  VP Báo GDTĐ khu vực miền trung tây nguyên Nhà ông Thân
Chiều: Văn phòng Đảng ký QSD đất huyện Tổ chức kiểm tra thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất hộ Ông Nguyễn Đình Trung thôn Đông Vịnh PCT UBND xã ĐC-XD, thôn, hộ gia đình VP ĐK QSD đất huyện  Hộ Ông Trung
Chiều: UBND huyện tổ chức Thảo luận dự toán ngân sách năm 2022 Chủ tịch HĐND, UBND, Tài chính Tài chính (470) UBND huyện Phòng họp tầng 2
Thứ 5 ngày 09 Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng BT. CT UBND (HUV) BT. CT UBND (HUV) (theo thành tp) VPTU, BTC tỉnh Phòng họp trực tuyến
Sáng: Tổ chức họp các đồng chí thôn trưởng, đoàn thể, HTX dịch vụ NN thông nhất ra quân thủy lợi nội đồng Phó chủ tịch UBND xã Ban NN, HTX, Đoàn thể, thôn UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Đảng ủy tổ chức Hội nghị BCH đảng bộ kiểm điểm BTV, BCH Chủ tịch, PCT UBND BTV, BCH BTV Đảng ủy Hội trường tầng 2
Thứ 6 ngày 10 Sáng: Đảng ủy tổ chức Hội nghị BCH đảng bộ kiểm điểm BTV, BCH Chủ tịch, PCT UBND BTV, BCH BTV Đảng ủy Hội trường tầng 2
Chiều: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện góp ý quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, nghe báo cáo tình hình KTXH năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cho ý kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX Chủ tịch UBND xã (HUV) Các Ban Huyện ủy Hội trường gác 3 huyện ủy
Chiều: Tổ Công tác phối hợp với đơn vị thôn xóm kiểm tra xác minh tình trạng phun thuốc cỏ trên đồng ruộng Phó Chủ tịch UBND Các ban ngành, thôn UBND xã Tại các thôn
Thứ 7 ngày 11 Ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân năm 2022 Phó Chủ tịch UBND HTX, Đoàn thể, các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Hội Nông dân tổ chức nạo vét kênh mương, thu gom rác thải nội đồng, võ bao thuốc BVTV Phó Chủ tịch UBND Hội ND, Ban Nông nghiệp Hội ND Các đơn vị thôn
Chủ nhật ngày 12 Ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân năm 2022 Phó Chủ tịch UBND HTX, Đoàn thể, các thôn UBND xã Các đơn vị thôn
Thứ 2 ngày 13 Sáng: UBND xã giao ban đầu tuần Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Ban Văn hóa kiểm tra các đơn vị thôn, trường, trạm chốt hồ sơ các danh hiệu văn hóa và đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2022 Đ/c PCT UBND xã Các đơn vị, các thôn VHXH Các đơn vị trường, trạm, các thôn
Thứ 3 ngày 14 Sáng: Tổng kết Công tác Đảng năm 2021 Chủ tịch, PCT UBND xã VP Đảng ủy, các Ban TT Đảng ủy Hội trường UBND xã
Chiều: Ban Văn hóa kiểm tra các đơn vị thôn, trường, trạm chốt hồ sơ các danh hiệu văn hóa và đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2022 Đ/c PCT UBND xã Các đơn vị, các thôn VHXH Các đơn vị trường, trạm, các thôn
Thứ 4 ngày 15 Tổ chức tập huấn công tác PCCC cho đội dân phòng, cán bộ công chức, không chuyên trách cấp xã (Cả ngày) CT, PCT UBND xã Công an xã Công an xã Hội trường UBND xã
Chiều:  Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng Chủ tịch UBND xã VHXH (Chính sách) UBND xã Phòng họp tầng 1
Thứ 5 ngày 16 Kỳ Họp thứ 4 HĐND huyện BT, Chủ tịch UBND, TTHĐND TT HĐND xã (TB 62) HĐND huyện Hội trường Liên cơ UBND huyện
Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 6 ngày 17 Kỳ Họp thứ 4 HĐND huyện BT,Chủ tịch UBND, TTHĐND TT HĐND xã (TB 62) HĐND huyện Hội trường Liên cơ UBND huyện
Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 7 ngày 18 Ra quân làm vệ sinh môi trường Lãnh đạo UBND xã Các Đoàn thể, các thôn UBND xã Các thôn
Chủ nhật ngày 19 Nghỉ        
Thứ 2 ngày 20 Sáng: UBND xã giao ban đầu tuần Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: TT. HĐND tổ chức họp các ban ngành liên quan chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 3 Lãnh đạo UBND dân Các Ban ngành TT HĐND Hội tường tầng 2
Thứ 3 ngày 21 Sáng: Chỉ đạo cơ sở Lãnh đạo UBND Các thôn UBND xã Các thôn
Chiều: Tổ chức Họp lấy ý kiến dân cư nguồn gốc sử dụng đất tại thôn Yên Khánh PCT UBND xã Thôn, Cán bộ ĐC-XD UBND xã Thôn Yên Khánh
Thứ 4 ngày 22 Sáng: Các ban ngành đoàn thể làm việc chuyên môn, nhiệm vụ công tác Các Ban ngành, đoàn thể Các Ban ngành, đoàn thể Các Ban ngành, đoàn thể Phòng làm việc
Chiều: Tổ chức Tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2021và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của xã CT, PCT UBND xã Công an xã, BCH QS xã Công an xã Hội trường UBND xã
Thứ 5 ngày 23 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Thứ 6 ngày 24 Sáng: HĐND xã tổ chức Giao ban đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 3 Lãnh đạo UBND dân VP HĐND, Đại biểu HĐND TT HĐND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Tổ chức Họp lấy ý kiến dân cư nguồn gốc sử dụng đất tại thôn Ngụ Phúc PCT UBND xã Thôn, Cán bộ ĐC-XD UBND xã Thôn Ngụ Phúc
Thứ 7 ngày 25 Nghĩ: Ra quân làm vệ sinh môi trường Lãnh đạo UBND xã Các đoàn thể, thôn UBND xã Các thôn
Chủ nhật ngày 26 Nghĩ        
Thứ 2 ngày 27 Sáng: UBND xã giao ban đầu tuần Đ/c Chủ tịch, PCT UBND Các ban, ngành UBND xã Hội trường tầng 2
Chiều: Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
Thứ 3 ngày 28 Sáng: Tổ chức Tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2021triển khai nhiệm vụ năm 2022 của huyện CT UBND xã Công an xã, BCHQS xã (KH 3807) UBND huyện Hội trường Liên cơ
Tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND xã CT, PCT UBND xã HĐND xã HĐND xã Hội trường UBND xã
Thứ 4 ngày 29 Các ban ngành đoàn thể làm việc chuyên môn, nhiệm vụ công tác Các Ban ngành, đoàn thể Các Ban ngành, đoàn thể Các Ban ngành, đoàn thể Phòng làm việc
Thứ 5 ngày 30 Tiếp công dân Chủ tịch UBND xã Tư pháp UBND xã Phòng tiếp dân
Thứ 6 ngày 31 Chỉ đạo Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn Phó Chủ tịch UBND xã MTTQ, Tài chính, ĐC-XD UBND xã Các công trình trên địa bàn
 
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Công an xã;
- Các ban ngành cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Đơn vị thôn;
- Lưu VP

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
 

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HẢO

Nguồn tin: TRẦN THỊ HẢO - VĂN PHÒNG HĐND, UBND XÃ CẨM VỊNH:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay784
  • Tháng hiện tại4,214
  • Tổng lượt truy cập242,899
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây