STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 VHXH 6-2022 02/06/2022 Bài tuyên truyền cải cách hành chính tháng 6-2022
2 VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN TƯ PHÁP 19/05/2022 BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ
3 TUYÊN TRUYỀN TƯ PHÁP 19/04/2022 Giải đáp pháp luật về thủ tục hành chính liên quan
đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Tài nguyên và Môi trường
4 TUYÊN TRUYỀN TƯ PHÁP 19/03/2022 BÀI TUYÊN TRUYỀN  PHÁP LUẬT TRÊN LOA TRUYỀN THANH VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA XÃ
5 3.3.2022 TT VHTT 02/03/2022 BÀI TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TẠI XÃ CẨM VỊNH
6 VHXH 2-2022 21/02/2022 BÀI TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN THÁNG 2-2022
7 TT VHXH 2-2022 17/02/2022 BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID-19 XÃ CẨM VỊNH: “MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HẬU COVD-19”
8 TUYÊN TRUYỀN TƯ PHÁP 01/02/2022 Giải đáp pháp luật quy định về đặc xá
9 Số: 01/QĐ-UBND 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lậpBan Chỉ đạo Chuyển đổi số xãCẩm Vịnh năm 2022
10 Số:6337/QĐ-UBND 23/12/2021 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN
công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2021
11 Số: 1015/QĐ-UBND 23/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Cẩm Vịnh
12 Số: 579/KH-UBND 23/12/2021 KẾ HOẠCH Số: 579/KH-UBND
Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn
thông tin mạng năm 2022
13 Số: 27 /BATGT 19/12/2021 Số: 27 /BATGTV/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.
14 01-ĐC/VPCP/KSTT 16/12/2021 BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 XÃ CẨM VỊNH
15 563 /KH-UBND 14/12/2021 KẾ HOẠCHKhắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021
16 561/UBND 14/12/2021 Công văn số: 561/UBND Về việc triển khai thực hiện các Quy chế mới ban hành về công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chứ
17 950/QĐ-UBND 14/12/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện to bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiệ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục tại UBND xã Cẩm Vịnh
18 Số: 3979 /UBND-LĐTBXH 09/12/2021 Số: 3979 /UBND-LĐTBXH V/v triển khai thực hiện hỗ trợ ngườilao động không có giao kết hợp đồnglao động gặp khó khăn do đại dịchCovid-19 theo Quyết định số51/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
19   917 /QĐ-UBND 07/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hợp nhất Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban chỉ đạo công tác gia đình xã thành Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình Xã Cẩm Vịnh
20 6026/QĐ-UBND 06/12/2021 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hợp nhất Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá” và Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện thành
Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và
công tác gia đình huyện Cẩm Xuyên
21 537/UBND 05/12/2021 V/v Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh
giá sự hài lòng của người dân, tổ
chức đối với chất lượng giải quyết
TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả TTHC tại xã Cẩm Vịnh.
22 538 /KH-UBND 05/12/2021 Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
23 3335/UBND-VH 02/12/2021 Công văn hướng dẫn bình xét danh hiệu văn hóa năm 2021 và đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2022
24 526/UBND 29/11/2021 Bảo quản tài liệu lưu trữ quý hiếm tại các thôn, gia đình, dòng họ
25 219/QĐ-BYT 28/11/2021 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG  BỆNH TRUYỀN NHIỄM
26 8004 /UBND-NL 28/11/2021 CÔNG VĂN tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật
27 3750 /UBND-CCT 28/11/2021 V/v triển khai khai thuế sử dụng đất PNN chu kỳ 2022-2026, lập bộ thuế đất NN năm 2022
28 520/UBND 25/11/2021 Công văn đôn đốc triển khai phần mềm PC-Covid vàquét mã QR code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
29 3707 /KH-UBND 22/11/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2021
30 11/2021 01/11/2021 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN PHẦN MỀM PC-COVID
31 Số 451/KH - UBND 26/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức sơ khám và khám nghĩa vụ quân sự năm 2022 xã Cẩm Vịnh
32 Số: 451 / KH – UBND 26/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức sơ khám và khám nghĩa vụ quân sự năm 2022
33 4809/QĐ-UBND 19/10/2021 Thôn Ngụ Phúc đạt chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo theo quy định tại quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
34 3467 /QĐ-UBND 18/10/2021 Phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên
35 SỐ 437/CV - UBND 12/10/2021 Xã Cẩm Vịnh chủ động ứng phó với cơ bão số 08 và tình hình mưa lũ từ ngày 12/10 đến ngày 20/10/2021
36 3066/KH-UBND 26/09/2021 Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
37 Số: 3066/KH-UBND 26/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
38 230 /CV-UBND 05/09/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức tang lễ
39  Luật Tố cáo 2018 12/6/2018 11/06/2021 MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2019
40 309/QĐ-UBND 03/06/2021 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCHXUẤT SẮC TRONG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚINĂM 2021
41 15/2020/NĐ-CP 01/02/2021 Một số quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 02/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
42 117/2020/NĐ-CP 27/01/2021 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
43 261/QĐ-UBND 18/01/2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên của UBND tỉnh Hà Tĩnh
44 09/KH-UBND 06/01/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa xã Cẩm Vịnh năm 2021
45 117/2020/NĐ-CP 27/09/2020 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
46 TTr 06/04/2020 BAN TƯ PHÁP CẨM VỊNH
47 TTR 06/04/2020 VĂN BẢN TƯ PHÁP
48 CV 13/02/2020 CÔNG VĂN SỐ 27/2020 UBND XÃ CẨM VỊNH
49 11/02/2020 QĐ 21
50 09/02/2020 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2020 UBND XÃ CẨM VỊNH
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay158
  • Tháng hiện tại5,604
  • Tổng lượt truy cập91,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây