STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 47/KH-UBND 16/02/2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi
2 Số: 07/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết Định Kiện toàn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025
3 Số: 16/TB-UBND 16/01/2023 THÔNG BÁONiêm yết công khai Báo cáo Kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫunăm 2022 của xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
4 Số: 14/BC-UBND 16/01/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2022 của xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
5 Số: 15/UBND 16/01/2023 Công văn ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023
6 Số: 07/TB-UBND 09/01/2023 Thông báo Về thời gian nghỉ tết Âm lịch năm 2023
7 Số: 06 /KH-UBND 08/01/2023 Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
8 Số: 01 07/01/2023 Quyết Định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023.
9 Số: 04/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật quý I
10 Số: 01/UBND-VHTT 03/01/2023 Công văn về việc tuyên truyền ngày thành lập Đảng và mừng xuân Quý Mão 2023
11 Số:03/TB-UBND 03/01/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của UBND xã Cẩm Vịnh quý I năm 2023
12 Số: 02/TB-UBND 03/01/2023 Thông báo Về việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND xã
13 Số: 02/TB-UBND 03/01/2023 Thông báo Về việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND xã
14 Số: 564/BC-UBND 27/12/2022 Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Vịnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
15 Số: 41/ NQ-HĐĐN 26/12/2022 Nghị Quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023
16 Số: 39/ NQ-HĐĐN 26/12/2022 Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt đônngj không chuyên trách ở cấp xã , ở thôn
17 Số: 38/NQ- HĐĐN 26/12/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội , đảm bảo quốc
18 Số: 563/BC-UBND 25/12/2022 BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHỈ, CHỈ TIÊU
19 Số: 556/UBND 22/12/2022 Công văn về việc thực hiện chế độ, chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2022
20 Số: 554/BC-UBND 21/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
21 Số: 322/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết Định Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2022
22 Số:551 /UBND 20/12/2022 Công văn Chủ động đắp bờ, giữ nước phục vụ làm đất gieo cấy vụ Xuân 2023
23 Số: 544/UBND 20/12/2022 Công văn về việc xử lý vi phạm hành lang giao thông quốc lộ 1A, đường tránh TP, đường liên xã Vịnh Thành - Quang
24 Số: 323/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết Định về kiện toàn Hội đồng tư vấn, xét giao đất, xết đơn đề nghị công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở trước ngày 18/12/1980, theo Quyết định 37/2020/QĐ-UBND
25 ố: 545/BC-UBND 19/12/2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo năm 2022
26 Số: 541/BC-UBND 19/12/2022 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
27 Số: 533/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử năm 2022
28 Số: 531/TB-UBND 13/12/2022 Thông báo thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế
29 Số: 306/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết Định Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp tuyến đường trục thôn Đông Hạ, Tam Đồng (tuyến từ đường Vịnh Thành Quang đến ngõ ông Xam)
30 Số: 308/QĐ - UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc trích ngân sách hỗ trợ các thôn để bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn 6 tháng cuối năm 2022
31 Số: 309/QĐ - UBND 06/12/2022 Quyết định Về việc trích ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các khu dân cư 6 tháng cuối năm 2022
32 Số: 510/BC-UBND 27/11/2022 Báo cáo Cải cách hành chính năm 2022
33 Số: 304/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết Định Thành lập các Tổ điều hành, phục vụ đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 34 trên địa bàn xã Cẩm Vịnh
34 Số: 303/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết Định Thành lập các Tổ điều hành, phục vụ đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin COVID -19 đợt 17 cho trẻ em trên địa bàn xã Cẩm Vịnh
35 Số: 501/BC - UBND 23/11/2022 Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND xã Cẩm Vịnh khóa XX
36 Số: 502/KH-UBND 23/11/2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 17 CHO TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
37 Số: 488/BC - UBND 23/11/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Công tác tư pháp năm 2022
38 Số: 492/BC-UBND 15/11/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
39 Số:486/KH-UBND 10/11/2022 Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn xã Cẩm Vịnh
40 Số:486/KH-UBND 10/11/2022 Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn xã Cẩm Vịnh
41 Số:478 / KH – UBND 07/11/2022 Kế hoach Tổ chức sơ khám và khám nghĩa vụ quân sự năm 2023
42 Số: 478/ KH – UBND 07/11/2022 Kế hoạch Tổ chức sơ khám và khám nghĩa vụ quân sự năm 2023
43 Số: 79- GM/ĐU 01/11/2022 Thông báo Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân
44 Số: 276/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết Định về việc Thành lập Tổ công tác rà soát, thống kê, thu thập thông tin các hộ kinh doanh trên địa bàn xã
45 Số: 274/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết Định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa hình, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Tỷ lệ 1/500
46 Số: 273/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết Định Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Tỷ lệ 1/500.
47 Số: 268/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Nhà học chức năng và thư viện 2 tầng 6 phòng + cải tạo khuôn viên trường -Trường tiểu học Cẩm Vịnh
48 Số: 459/BC-UBND 27/10/2022 Báo CáoTình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở
49 Số: 456/BC-UBND 27/10/2022 Báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra rà soát , hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 10 tháng đầu năm 2022
50 Số:266 /QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết Định Về việc thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Đông Hạ
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay386
  • Tháng hiện tại28,184
  • Tổng lượt truy cập288,750
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây