Huyện Cẩm Xuyên Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Huyện Cẩm Xuyên Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xã Cẩm Vịnh nói riêng và Cẩm Xuyên nói chung 10 năm qua đã và đang triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đối với công tác Quốc phòng, An ninh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

hc1

XÃ CẨM VỊNH TƯNG BỪNG TỔ CHỨC NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

XÃ CẨM VỊNH TƯNG BỪNG TỔ CHỨC NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (năm 2015) quy định: “Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Từ đó đến nay, hằng năm, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư trong cả nước

Xem tiếp 

Ra mắt các tổ chuyển đổi trên địa bàn xã

CẨM VỊNH RA MẮT TỔ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

Xã Cẩm Vịnh vừa tổ chức lễ ra mắt tổ chuyển đổi số cộng đồng và triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên triển khai ra mắt mô hình này. Về dự có đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa truyền thông, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng bà con nhân dân cùng dự.

Xem tiếp 

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa
thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).

Xem tiếp 

 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa
thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).

Xem tiếp 

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Khu quy hoạch đất ở dân cư tại vùng Cơn Hòe, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Khu quy hoạch đất ở dân cư tại vùng Cơn Hòe, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh

QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án:Khu quy hoạch đất ở dân cư tại vùng Cơn Hòe, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh

Xem tiếp 

 
XÃ CẨM VỊNH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

XÃ CẨM VỊNH TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Sáng ngày 15/10/2021, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Cẩm Vịnh tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm giao dịch một cữa tại Trung tâm hành chính xã. Đây là công trình xây dựng mới, nổi bật, hiện đại ở cấp xã; Sau khi vận hành Trung tâm, nhà làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Vịnh, công tác quản lý Hành chính công tại xã, tất cả các giao dịch tại Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Vịnh sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi đã được trang bị nâng cấp về Cơ sở vật chất, hệ thống Công nghệ thông tin và nhiều hạng mục phụ trợ khác...

Xem tiếp 

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Vịnh năm 2022

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Vịnh năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính
trên địa bàn xã Cẩm Vịnh năm 2022

Xem tiếp 

 
Công trình thanh niên ( Hố Xử rác thải hữu cơ) tại trường Mầm Non Cẩm Vịnh

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN, HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2022

Nhằm phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể địa phương trong xây dựng nông thôn mới,  đặc biệt là xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu năm 2022. Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận xã  đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu  tại địa phương.

Xem tiếp 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2022

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2022

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2022

Xem tiếp 

 
Đại diện Cẩm Vịnh - được tặng giấy khen của UBND huyện về thực hiện NQ trung ương Khóa IX về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Huyện Cẩm Xuyên Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xã Cẩm Vịnh nói riêng và Cẩm Xuyên nói chung 10 năm qua đã và đang triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đối với công tác Quốc phòng, An ninh

Xem tiếp 

Đại diện Cẩm Vịnh - được tặng giấy khen của UBND huyện về thực hiện NQ trung ương Khóa IX về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Huyện Cẩm Xuyên Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xã Cẩm Vịnh nói riêng và Cẩm Xuyên nói chung 10 năm qua đã và đang triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đối với công tác Quốc phòng, An ninh

Xem tiếp 

 
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Quy định chung về cải cách hành chính
2. Cải cách thủ tục hành chính
3. Tại sao Chính phủ lại lựa chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá ?

Xem tiếp 

Ra mắt các tổ chuyển đổi trên địa bàn xã

CẨM VỊNH RA MẮT TỔ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

Xã Cẩm Vịnh vừa tổ chức lễ ra mắt tổ chuyển đổi số cộng đồng và triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên triển khai ra mắt mô hình này. Về dự có đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa truyền thông, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng bà con nhân dân cùng dự.

Xem tiếp 

 
 
Văn bản mới

Văn bản - Chỉ đạo điều hành

Số: 478/ KH – UBND

Kế hoạch Tổ chức sơ khám và khám nghĩa vụ quân sự năm 2023

lượt xem: 9 | lượt tải:9

Số: 459/BC-UBND

Báo Cáo Tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở

lượt xem: 6 | lượt tải:7

Số: 456/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra rà soát , hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 10 tháng đầu năm 2022

lượt xem: 46 | lượt tải:7

Số:266 /QĐ-UBND

Quyết Định Về việc thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Đông Hạ

lượt xem: 4 | lượt tải:3

Số:267 /QĐ-UBND

Quyết Định Về việc thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Ngụ Quế

lượt xem: 7 | lượt tải:4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây